จากจุดเด่นของระบบการศึกษาในฝรั่งเศสที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อการศึกษาจากรัฐ และมีทุนการศึกษาอีกมากมายที่สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสด้วย

The Émile Boutmy Scholarship เป็นอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจ จาก Sciences Po University มหาวิทยาลัยในปารีส มุ่งเน้นความเป็นเลิศและมาตรฐานสูงสุดจากคณาจารย์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง ในการส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษา Sciences Po จึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินมากมายสำหรับนักศึกษาจากทุกที่ ทั้งทุนสำหรับนักศึกษาภายในสหภาพยุโรป และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศหรือนอกสหภาพยุโรป อย่าง Émile Boutmy ซึ่งจะมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง ? วันนี้ Owlcampus จะพาน้อง ๆ ทุกคนไปทำความรู้จักกัน !!

ทำความรู้จักกับทุน Émile Boutmy

The Émile Boutmy Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่จัดตั้งโดย Sciences Po University มหาวิทยาลัยในปารีส ประเทศฝรั่งเศส ใช้ชื่อทุน Émile Boutmy ตามชื่อผู้ก่อตั้ง โดยมีนักเรียนมากกว่า 300 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาอันทรงเกียรตินี้ทุก ๆ ปี Sciences Po เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) ในหลากหลายสาขาวิชา หลายภาษา และมีหลักสูตรที่ครอบคลุมอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั่วโลก มีการฝึกอบรม และกิจกรรมนอกหลักสูตร และยังผสานรวมดิจิทัลมาใช้กับวิธีการสอนในหลักสูตรและพัฒนานวัตกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น แพลตฟอร์มการสอน อย่าง MOOCs

ดังนั้น เพื่อมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาชั้นนำที่มีคุณสมบัติตรงกับหลักเกณฑ์การรับเข้าเรียนของ Science Po และข้อกำหนดของหลักสูตรรายบุคคล “โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาตินอกสหภาพยุโรป ให้มีโอกาสทางการศึกษา” และได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่ Sciences Po ทั้งในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จากทุน Émile Boutmy นั่นเอง

จุดเด่นของทุน Émile Boutmy

ทุนการศึกษา Émile Boutmy นี้ มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ จากภายนอกสหภาพเศรษฐกิจยุโรป และต้องเป็นผู้สมัครทุนนี้ครั้งแรกเท่านั้น หากสมัครแล้วได้รับการพิจารณาว่าไม่ผ่านการคัดเลือก ก็จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้อีกในครั้งถัดไป

ทุนการศึกษานี้ จะมีทั้งการสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม และในบางกรณีอาจสนับสนุนค่าครองชีพเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนที่เข้าศึกษาใน Sciences Po ทั้งนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จเมื่อจบไปจาก Sciences Po ครบถ้วนทุกคน !


มีหลักสูตรอะไรให้เรียนบ้าง ?

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา Émile Boutmy จะต้องสมัครเข้าศึกษาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของ Sciences Po University ประเทศฝรั่งเศส โดยมีหลักสูตรให้เลือก ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ Sciences Po Undergraduate College เปิดรับนักเรียนนักศึกษาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (French Baccalauréat หรือ เทียบเท่าในต่างประเทศ) โดยมีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรแค่ 3 ปี หลังจากนั้นก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และอาจเรียนต่อปริญญาโทที่ Sciences Po หรือสถาบันอื่น ๆ ในฝรั่งเศส หรือ ต่างประเทศ หรือ ทำงานโดยตรงเลยก็ได้

1. หลักสูตรปริญญาตรีธรรมดา

เป็นสหสาขาวิชาชีพที่มุ่งเน้นการศึกษาในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางทั่วไปของสังคมศาสตร์ ได้แก่ กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา, เศรษฐกิจและสังคม และ มนุษยศาสตร์การเมือง เป็นต้น

มีวิทยาเขตอยู่หลากหลายที่ทั้งในประเทศฝรั่งเศส ในยุโรป และทั่วโลก โดยสามารถเลือกเรียน 2 ปีที่ประเทศฝรั่งเศส และอีก 1 ปี ในต่างประเทศได้ ที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 478 แห่งทั่วโลก แล้ว ตลอด หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ต้องเรียนอะไรบ้าง :

 • ปีที่ 1 : Learning the fundamentals

ในแต่ละวิทยาเขต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสาขาวิชาและวิธีการเรียนการสอนที่ Sciences Po ทั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, มนุษยศาสตร์, กฎหมาย, รัฐศาสตร์, และสังคมวิทยา บางหลักสูตรจะมีบางเนื้อหาที่เข้มข้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคด้วย

 • ปีที่ 2 : Acquiring intellectual autonomy

นักศึกษาจะต้องเลือกสาขาวิชาเอก ได้แก่ เศรษฐกิจและสังคม, มนุษยศาสตร์การเมือง, หรือ การเมืองและการปกครอง เพื่อเรียนรู้สหสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย เจาะลึก และเข้าใจวิธีการวิจัยที่เชื่อมโยงกับหลากหลายสาขาวิชาที่เลือกอีกด้วย

 • ปีที่ 3 : Expanding one’s academic project

นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อในต่างประเทศในปีนี้ โดยในช่วง 1 ปีที่อยู่ต่างประเทศ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยอาจเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์จากการฝึกงานอีกด้วย

2. หลักสูตรปริญญาตรีควบคู่

หลักสูตรปริญญาตรีควบคู่ หรือ International Dual Bachelor’s Degrees คือ หลักสูตรที่มีทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติและฝรั่งเศส นักศึกษาจะจบการศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน และเข้าถึงการศึกษาชั้นนำและโดดเด่นในระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เข้าร่วมในแต่ละหลักสูตร เช่น

ปริญญาตรีคู่ กับ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Reims, Menton, Le Havre หรือ Poitiers Campus) + 2 ปีที่ Columbia
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po และนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกที่ Columbia
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

ปริญญาตรีคู่ กับ Freie Universität Berlin มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Nancy) + 2 ปีที่ Freie Universität Berlin
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po และศึกษารัฐศาสตร์ที่ Freie Universität Berlin
 • เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน

ปริญญาตรีคู่ กับ Keio University มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Le Havre) + 2 ปีที่ Keio University
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po มุ่งเน้นไปที่เศรษฐศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ Keio University
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสมาก่อน

ปริญญาตรีคู่ กับ National University of Singapore มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Reims, Menton หรือ Le Havre Campus) + 2 ปีที่ National University of Singapore (NUS)
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po และนักศึกษาสามารถเลือก 1 สาขาวิชาที่ NUS ได้แก่ รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์,  สังคมวิทยา, หรือ ประวัติศาสตร์
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

ปริญญาตรีสองใบ (BA) กับ มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Reims, Menton หรือ Le Havre Campus) + 2 ปีที่ UBC
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po ส่วนที่ UBC นักศึกษาจะเลือกสาขาวิชาของตนเอง ได้แก่ เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, หรือ สังคมวิทยา
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

ปริญญาตรีคู่ กับ University of California Berkeley มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Reims, Menton หรือ Le Havre Campus) + 2 ปีที่ UC Berkeley
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po และนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกที่ UC Berkeley
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

ปริญญาตรีคู่ กับ University College London มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Dijon, Nancy, Poitiers, Paris หรือ Menton Campus) + 2 ปีที่ UCL
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po โดยนักศึกษาสามารถเลือก 1 ใน 5 สาขาวิชาที่ UCL ได้แก่ เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, กฎหมาย, ปรัชญา, หรือ การเมือง
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

ปริญญาตรีคู่กับ The University of Hong Kong มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Le Havre, Reims หรือ Menton Campus) + 2 ปีที่ University of Hong Kong
 • มุ่งเน้นศึกษารัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และกิจการระหว่างประเทศที่ Sciences Po และมุ่งเน้นด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือ ศิลปะ ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

ปริญญาตรีคู่กับมหาวิทยาลัยซิดนีย์ มีจุดเด่นคือ ;

 • 2 ปีที่ Sciences Po (วิทยาเขต Reims, Menton หรือ Le Havre) + 2 ปีที่ มหาวิทยาลัยซิดนีย์
 • มุ่งเน้นศึกษาสังคมศาสตร์ที่ Sciences Po และนักศึกษาสามารถเลือกเรียน ศิลปศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

สามารถศึกษาแต่ละหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ Science Po ได้ที่ Undergraduate Studies

หลักสูตรระดับปริญญาโท

Sciences Po เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ทั้งหมด 27 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีความเข้มข้นให้เลือกแตกต่างกัน บางหลักสูตรอาจมีการฝึกงานในปีที่ 2 ด้วย ทั้งนี้ในการเรียนการสอนปีแรก จะเน้นเป็นหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเข้มข้น และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ส่วนในปีที่ 2 หรือ ภาคเรียน “นอกวิทยาเขต” อาจอยู่ในรูปแบบของการฝึกงาน การศึกษาในต่างประเทศ หรือการเขียนวิทยานิพนธ์/การวิจัย โดย มี Sciences Po ทั้งหมด 7 Schools ดังนี้

Sciences Po School of Public Affairs

มีจุดเด่นคือ; มุ่งเน้นกิจการสาธารณะและหลักธรรมาภิบาล ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั่วโลก ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน และระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก

 • ด้านนโยบายสาธารณะ
 • ด้านกิจการยุโรป

Sciences Po Paris School of International Affairs (PSIA)

มีจุดเด่นคือ; มุ่งเน้นการศึกษาที่ครอบคลุมในกิจการระหว่างประเทศ สามารถเริ่มต้นอาชีพในองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน การบริหารรัฐกิจ สถาบันวิจัย ฯลฯ

 • ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
 • ด้านธรรมาภิบาลระหว่างประเทศและการทูต
 • ด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • ด้านสิทธิมนุษยชนและการดำเนินการด้านมนุษยธรรม
 • ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • ด้านพลังงานระหว่างประเทศ
 • ด้านวารสารศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

Sciences Po Law School

มีจุดเด่นคือ; มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่มีความสามารถสูงด้วยทักษะในการปรับตัวและเติบโตในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 • ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ
 • Master droit économique (French track)
 • Master carrières judiciaires et juridiques 
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิตร่วม

Sciences Po Urban School

มีจุดเด่นคือ; มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญสำหรับเรื่องการเมืองการปกครองในทุกรูปแบบ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถหางานทำในภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้

 • ด้านยุทธศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
 • ด้านการปกครองมหานครขนาดใหญ่
 • ด้านปกครองการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาในเมืองต่าง ๆ ในยุโรป
 • ด้านการผังเมือง

Sciences Po School of Management & Innovation

มีจุดเด่นคือ; มุ่งเน้นการศึกษาการจัดการฝึกอบรม สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษา / การตรวจสอบ / การธนาคาร / การเงิน / การประกันภัย / การตลาด / การสื่อสาร / ทรัพยากรบุคคล / กฎระเบียบ / การปฏิบัติตามกฎระเบียบ / อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 • ด้านการจัดการระหว่างประเทศและความยั่งยืน
 • ด้านการเงินและกลยุทธ์
 • ด้านพฤติกรรมองค์กรและทรัพยากรบุคคล
 • ด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
 • ด้านการสื่อสาร สื่อ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • ด้านการสื่อสาร สื่อ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (French track)
 • ด้านการตลาด : New Luxury & Art de Vivre
 • ด้านการตลาดและสังคม
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิตร่วม

Sciences Po School of Research

มีจุดเด่นคือ; มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการวิจัย ช่วยให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านการสอนหรือการวิจัย สำหรับตำแหน่งระดับสูงในองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทที่ปรึกษา และธุรกิจต่าง ๆ

 • ด้านเศรษฐศาสตร์
 • ด้านประวัติศาสตร์
 • ด้านรัฐศาสตร์
 • ด้านสังคมวิทยา

Sciences Po School of Journalism

มีจุดเด่นคือ; มุ่งเน้นการศึกษาวารสารศาสตร์ การสอนที่เน้นการปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนของสื่อข่าว ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ 

 • ด้านวารสารศาสตร์ (fr.)
 • ด้านวารสารศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

สามารถศึกษาแต่ละหลักสูตรระดับปริญญาโทของ Science Po ได้ที่ Graduate Studies


ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

 • นักเรียนนักศึกษาที่มีถิ่นที่อยู่ภาษีของผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป : จ่ายค่าธรรมเนียม 13,000 ยูโรต่อปีสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 18,000 ยูโรต่อปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท (ปี 2021)
 • นักเรียนนักศึกษาที่มีถิ่นที่อยู่ภาษีของผู้ปกครองอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป : จ่ายค่าธรรมเนียมรายบุคคลตามรายได้ของครอบครัว ตั้งแต่ 0 ถึง 13,000 ยูโรต่อปีสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และตั้งแต่ 0 ถึง 18,000 ยูโรต่อปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท (ปี 2021) ทั้งนี้ การคำนวณนี้กำหนดขึ้นตามรายได้รวมที่ได้รับจากภาษีครัวเรือนของนักเรียน ซึ่งในทุกปี จะมีนักเรียนเกือบ 1 ใน 3 ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการผ่อนผันค่าเล่าเรียนทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

Émile Boutmy ให้ทุนจำนวนเท่าไร ?

ทุนการศึกษา Émile Boutmy มอบให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรระดับปริญญาโท โดยแบ่งให้ทุน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

ทุนการศึกษา Émile Boutmy มอบให้กับนักเรียน Sciences Po ในปีแรกของการศึกษา โดยมีหลายรูปแบบ ได้แก่

 • ค่าเล่าเรียน 13,000 ยูโรต่อปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 ปี
 • ค่าเล่าเรียน 8,800 ยูโรต่อปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 ปี
 • ค่าเล่าเรียน 6,000 ยูโรต่อปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 ปี
 • ค่าเล่าเรียน 3,600 ยูโรต่อปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 ปี

หลักสูตรปริญญาโท

ทุนการศึกษา Émile Boutmy มอบให้กับนักเรียน Sciences Po ในปีแรกของการศึกษา โดยให้ค่าเล่าเรียน 12,200 ยูโรต่อปีซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา Émile Boutmy ในระดับปริญญาตรีแล้ว หากจะศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่ Sciences Po ต่อ มหาวิทยาลัยจะต่ออายุของทุนให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

คุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา Émile Boutmy จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้สมัครหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของ Sciences Po University 
 2. เป็นผู้สมัครเข้ารับทุน Émile Boutmy เป็นครั้งแรกเท่านั้น
 3. เป็นนักเรียนจากรัฐที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป ซึ่งครัวเรือนหรือผู้ปกครองไม่ได้ยื่นภาษีภายในสหภาพยุโรป หรือถิ่นที่อยู่ของผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป
 4. เป็นนักเรียนที่มีความเป็นเลิศและคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน

วิธีการสมัครขอรับทุน

หลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรีเป็นครั้งแรก แบ่งวิธีการสมัครเป็น 2 แบบ สำหรับ 1) ผู้สมัครจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ 2) ผู้สมัครจากโรงเรียนมัธยมในฝรั่งเศส ดังนี้

 • ผู้สมัครจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ เมื่อสมัครเรียนกับทาง Sciences Po University จะต้องระบุว่ากำลังสมัครรับทุนการศึกษา Émile Boutmy ในส่วน “ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information)” 
 • ผู้สมัครจากโรงเรียนมัธยมในฝรั่งเศส สามารถติดต่อ Admission Office ทางอีเมล Admissions@sciencespo.fr ได้โดยตรง เมื่อเข้าศึกษาที่ Sciences Po แล้ว พร้อมส่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
  1. ระบุประเทศที่พำนักอาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี 1
  2. ระบุประเทศที่พำนักอาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี 2 (ไม่บังคับ)
  3. รายได้รวมต่อปี (เป็นยูโร) ของครัวเรือนจากปีก่อนหน้านี้
  4. จำนวนบุตรที่ต้องพึ่งพาทางการเงินในครัวเรือน
  5. จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอาจขอให้ผู้สมัครแสดงหลักฐานแสดงรายได้และเอกสารแสดงสถานะทางครอบครัวด้วย เช่น การจ่ายภาษีเงินได้ของผู้ปกครอง (พ่อและแม่) สลิปเงินเดือน ใบหย่า ผลประโยชน์การว่างงาน เอกสารเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร หรือเงินบำนาญหลังเกษียณ เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาโท

ผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท เมื่อสมัครเรียนกับทาง Sciences Po University จะต้องระบุว่ากำลังสมัครรับทุนการศึกษา Émile Boutmy ในส่วน “ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information)” ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอาจขอให้ผู้สมัครแสดงหลักฐานแสดงรายได้และเอกสารแสดงสถานะครอบครัวด้วย เช่น การจ่ายภาษีเงินได้ของพ่อและแม่ สลิปเงินเดือน ใบหย่า ผลประโยชน์การว่างงาน เอกสารเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตรหรือเงินบำนาญหลังเกษียณ เป็นต้น

นอกจากนี้ Sciences Po คำนึงถึงถิ่นที่อยู่ภาษี ของผู้ปกครองเป็นสำคัญ ไม่ใช่ของนักเรียน เพื่อให้ได้รับการพิจารณาประเทศที่อาศัยอยู่ จะต้องมีสิทธิ์ได้รับอิสรภาพทางการเงิน และนักเรียนที่ผู้ปกครองมีถิ่นที่อยู่ด้านภาษีในสหภาพยุโรปไม่สามารถสมัครทุน Émile Boutmy ได้

ช่องทางการติดตาม

มหาวิทยาลัย Sciences Po เป็นสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศสที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ปี 2021 ในสาขารัฐศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก รองจาก Harvard ดังนั้น จึงสามารถการันตีถึงคุณภาพในการแข่งขันของทุนการศึกษา Émile Boutmy รวมถึงคุณภาพการศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับกลับไปแน่นอนจากการศึกษาในหลักสูตรของ Sciences Po ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ในมหาวิทยาลัย Sciences Po และมีความต้องการขอรับทุน Émile Boutmy สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

Admissions Department โทรศัพท์ +33(0)145-4950-82

Website : www.sciencespo.fr/en 

Facebook Page : www.facebook.com/sciencespo

กำหนดการรับสมัครทุน Émile Boutmy ปี 2022

 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ผู้สมัครจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ) : หมดเขตวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ผู้สมัครจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในฝรั่งเศส) : หมดเขตกลางเดือน มิถุนายน 2022
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท : หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ คำขอใบสมัครจะไม่ได้รับการยอมรับหลังจากเกินกำหนดเวลารับสมัครไปแล้ว