หลักสูตร IGCSE หรือ The International General Certificate of Secondary Education ถูกพัฒนาโดย Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียนอายุ 14 – 16 ปี ซึ่งเป็นช่วง Key Stage ที่ 4 (ตามหลักสูตรมาตราฐานของรัฐบาลอังกฤษ) โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยจึงนำวิชา IGCSE เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE และต่อยอดไปในระดับ A Level

เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้รับการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับ GCSE ซึ่ง ของนักเรียนใน UK โดยที่ IGCSE และ GCSE นั้นมีวิชาเรียนที่คล้ายคลึงกัน และวุฒิการศึกษาของทั้งสองหลักสูตรนั้นอยู่ในระดับเดียวกัน

Cambridge IGCSE

โดยปกติแล้วนักเรียนจะเริ่มเรียนวิชา IGCSE ตั้งแต่ Year 10 และทำการสอบเมื่อจบ Year 11 แต่ในบางโรงเรียนนั้นอนุญาตให้นักเรียนเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 และทำการสอบเมื่อจบ Year 10

IGCSE  มีทั้งหมดกี่วิชา?

หลักสูตร IGCSE นั้นมีวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 70 วิชา ใน 6 กลุ่ม ซึ่งทางโรงเรียนที่จัดสอนนั้นสามารถนำวิชาเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันได้ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นเพียง 1 วิชา

70 วิชา IGCSE ใน 6 กลุ่มนั้นประกอบด้วยวิชาเรียนดังต่อไปนี้

Creative and Professional

Accounting – 0452
Accounting (9-1) – 0985
Art & Design – 0400
Art & Design (9-1) 0989
Business Studies – 0450
Business Studies (9-1) – 0986
Computer Science – 0478
Computer Science (9-1) – 0984
Design & Technology – 0445
Design & Technology (9-1) – 0979
Drama – 0411
Drama (9-1) – 0994
Enterprise – 0454
Food & Nutrition – 0648
Information & Communication Technology – 0417
Information & Communication Technology (9-1) – 0983
Music – 0410
Music (9-1) – 0978
Physical Education (9-1) – 0995
Travel & Tourism – 0471

English Language and Literature

English – First Language – 0500
English – First Language (9-1) – 0990
English – First Language (US) – 0524
English – Literature (US) – 0427
English – Literature in English – 0475
English – Literature in English (9-1) – 0992
English (as an Additional Language) – 0472
English as a Second Language (Count-in speaking) – 0511
English as a Second Language (Count-in Speaking) (9-1) – 0991
English as a Second Language (Speaking endorsement) – 0510
English Second Language (Speaking Endorsement) (9-1) – 0993
World Literature – 0408

Language

Afrikaans – Second Language – 0548
Arabic – First Language – 0508
Arabic – First Language (9-1) – 7184
Arabic – Foreign Language – 0544
Bahasa Indonesia – 0538
Chinese – First Language – 0509
Chinese – Second Language – 0523
Chinese (Mandarin) – Foreign Language (0547)
Dutch – Foreign Language – 0515
French – First Language – 0501
French – Foreign Language – 0520
French (9-1) – 7156
German – First Language – 0505
German – Foreign Language – 0525
German (9-1) – 7159
Greek – Foreign Language – 0543
Hindi as a Second Language – 0549
Indonesian – Foreign Language – 0545
IsiZulu as a Second Language – 0531
Italian – Foreign Language – 0535
Italian (9-1) – 7164
Japanese – Foreign Language – 0519
Korean (First Language) – 0521
Malay – First Language – 0696
Malay – Foreign Language – 0546
Portuguese – First Language – 0504
Portuguese – Foreign Language – 0540
Russian – First Language – 0516
Spanish – First Language – 0502
Spanish – Foreign Language – 0530
Spanish – Literature – 0488 Spanish (9-1) – 7160
Swahili – 0262
Thai – First Language – 0518
Turkish – First Language – 0513
Urdu as a Second Language – 0539

Mathematics

Mathematics – 0580
Mathematics – Additional – 0606
Mathematics – Additional (US) – 0459
Mathematics – International – 0607
Mathematics (9-1) – 0980
Mathematics (US) – 0444

Science

Agriculture – 0600
Biology – 0610
Biology (9-1) – 0970
Chemistry – 0620
Chemistry (9-1) – 0971
Environmental Management – 0680
Marine Science (Maldives only) – 0697
Physical Education – 0413
Physical Science – 0652
Physics – 0625
Physics (9-1) – 0972
Science – Combined – 0653
Sciences – Co-ordinated (9-1) – 0973
Sciences – Co-ordinated (Double) – 0654

หากน้อง ๆ สนใจอยากทราบรายละเอียดของแต่ละรายวิชา สามารถนำตัวเลขของแต่ละรายวิชา เข้าไปดูรายละเอียดของวิชานั้น ๆ ได้ที่นี่ www.cambridgeinternational.org

เลือกเรียนวิชา IGCSE อย่างไรดี?

โรงเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วต้องการให้นักเรียนเลือกเรียนวิชา IGCSE อย่างน้อย 5 – 6 วิชา ซึ่งรวมไปถึงวิชาบังคับ 3 วิชาอย่าง  English, Science และ Mathematics ที่ถือว่าเป็น Core Subjects หลังจากนั้นนักเรียนจึงเลือกเรียนในวิชาอื่นๆที่อยู่ในความสนใจ เช่น arts, humanities หรือ sports

การเลือกวิชา IGCSE นั้นนักเรียนจะต้องคำนึงถึงอนาคตว่าต้องการจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาอะไร และยังรวมไปถึงวิชาในระดับ Pre-University อย่าง A-Level หรือ IB Diploma ก็ต้องนำมาเป็นปัจจัยในการเลือกเรียนให้ถูกต้อง

ในบางมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง ๆ นั้น นอกจากผลสอบ A Level แล้วอาจจะมีการเรียกดูคะแนน IGCSE “ในบางวิชาอีกด้วย” ดังนั้นแล้ว คุณภาพของคะแนนจึงสำคัญกว่าปริมาณของวิชาที่เลือกเรียน “บางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เรียกดูคะแนน IGCSE” ก็เป็นไปได้ น้อง ๆ ควรตรวจสอบ requirements ของหลักสูตรที่สนใจจะเรียนต่อ แล้วนำมาเป็นตัวช่วยในการเลือกเรียนวิชา IGCSE

ควรลงเรียน IGCSE เพราะอะไร?

ถึงแม้ว่าในบางสาขาวิชาในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เรียกดูคะแนน IGCSE แต่หากว่าน้อง ๆ มีความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับ A Level หรือ IB Diploma ทางโรงเรียนอาจจะไม่รับหากไม่มีผลสอบ IGCSE (ในกรณีที่ย้ายโรงเรียนหรือไปเรียนต่อในต่างประเทศ)

IGCSE ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในระดับ A Level และยังช่วยให้น้อง ๆ “ได้ลอง” ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิชาในระดับ A Level อีกครั้งหนึ่ง

น้องๆสามารถเรียน A Level ในแนวทางที่ต่างจากการเลือกเรียนวิชา IGCSE ได้ ดังนั้นการเรียน IGCSE จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถค้นหาตัวเองได้ สามารถตัดสินใจได้ว่า เราชอบหรือไม่ชอบอะไร แต่ถ้าน้อง ๆ ตัดสินใจได้ดีแล้ว เรามาทำความเข้าใจกับ การสอบ IGCSE <— ได้ที่บทความนี้กันเลย!!!

Owl Campus Team