การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ถูกจัดขึ้นโดย National Institute for International Education (NIIED) มีหน่วยงานจัดสอบและดำเนินการสอบในประเทศไทยคือ ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (KEC)

TOPIK การสอบ TOPIK มีชื่อเรียกกันในหมู่นักเรียนเกาหลีว่าการสอบ “กึบ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาษาเกาหลีและเสนอแนวทางการเรียนภาษาเกาหลี ให้กับชาวเกาหลีโพ้นทะเลและชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ และยังรวมไปถึงจัดสอบเพื่อวัดระดับทักษะการใช้ภาษาเกาหลี และนำผลคะแนนที่ได้รับการประเมินเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและทำงานในประเทศเกาหลี

ข้อดีของการมีผลสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี

ประโยชน์ของการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี นั้นจะประกอบไปด้วย

  • ยื่นประกอบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ประเทศเกาหลี
  • ยื่นประกอบขอวีซ่าอยู่อาศัยแบบถาวรและวีซ่าแต่งงาน
  • สามารถใช้แทนโปรแกรม Korea Immigration & integration Program (KIIP) ของกระทรวงยุติธรรม ประเทศเกาหลี
  • ยื่นประกอบเอกสารการขอทุนรัฐบาลเกาหลี
  • ยื่นประกอบขอวีซ่าทำงานในกลุ่มบริษัทเกาหลี
  • สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบการเป็นครูสอนภาษาเกาหลีของชาวต่างชาติได้
  • สามารถนำไปใช้ยืนยันผลคะแนนในสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลีและคุณสมบัติในการศึกษาจบของมหาวิทยาลัยได้
  • ชาวเกาหลีโพ้นทะเลสามารถนำไปยื่นประกอบการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรูปแบบพิเศษได้

การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK มีกี่ระดับ ?

การสอบวัดผล TOPIK นั้นจะมีด้วยกัน 2 ระดับการสอบคือ TOPIK I และ TOPIK II ผู้สมัครเข้าสอบสามารถเลือกระดับการสอบได้ตามพื้นฐานความรู้ สามารถเลือกสอบ I และ II ได้ภายในวันเดียวกัน (การสอบ II ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบ I มาก่อน)

การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK มีกี่ระดับ ?
ตารางที่ 1 แสดงระดับการสอบ TOPIK

TOPIK ต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่าน ?

ระดับของผลคะแนนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน โดยระดับ 1-2 จะมาจากระดับการสอบ TOPIK I และระดับ 3-6 จะมาจากระดับการสอบ TOPIK II จะมีเกณฑ์ในการประเมินผลคะแนนตามตารางดังนี้

TOPIK ต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่าน ?
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์ในการประเมินผลคะแนน TOPIK

ผลคะแนนจะมีอายุ 2 ปี โดยนับอายุจากวันที่ประกาศ

TOPIK

ขั้นตอนการสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ TOPIK I และ TOPIK II​

ศูนย์สอบภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเลื่อนการสอบ TOPIK ครั้งที่ 75 และ 77 ออกไป แล้วสอบรวมกับครั้งที่ 78 โดยสอบที่สนามสอบเดิมเลยไม่ต้องสมัครใหม่

กำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 หรือ 2021 นั้นจะมีรายละเอียดตามตาราง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถาณการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ทาง Owl Campus แนะนำให้ติดตามประกาศการสอบ TOPIK ผ่านทางเพจ TOPIK in Thailand

ขั้นตอนการสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ TOPIK I และ TOPIK II
ตารางที่ 3 แสดงช่วงเวลาในการสมัครสอบ TOPIK

วิธีการสมัครสอบที่ประเทศไทย​

รับสมัครสอบทาง https://topik.thaijobjob.com เท่านั้น ไม่เปิดรับสมัครผ่านทางโทรศัพท์, ไปรษณีย์ หรือที่ศูนย์การศึกษาเกาหลี โดยตรง และจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน (คัดเลือกตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง)

กรอกใบสมัครออนไลน์ แนบรูปถ่าย,บัตรประชาชน ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครต้องตรงกับบัตรประชาชน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ, เลขบัตรประชาชน และ วันเกิด) รูปถ่ายหน้าตรงแบบทางการ เช่น รูปประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา, รูปสมัครงาน ที่เห็นใบหน้าชัดเจน
พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบในเว็บไซต์ topik.thaijobjob.com หลังจากกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว กด ‘บันทึกข้อมูล’ จะนำไปยังหน้าชำระเงิน
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
หลังจากเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้
ในวันสอบจริงกรุณานำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงติดตัวไปด้วย

ค่าสมัครสอบ

TOPIK I : 900 บาท

TOPIK II : 1,000 บาท

สถานที่จัดสอบ

กำหนดการและสถานที่จัดสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ Owl Campus แนะนำให้ติดตามข่าวประกาศจากเพจ TOPIK in Thailand

สถานที่จัดสอบ TOPIK
ตารางที่ 4 แสดงสถานที่จัดสอบ TOPIK

Owl Campus ขอให้กำลังใจน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK ลองนำโจทย์ของปีเก่าๆมาลองทำดู เพื่อที่จะได้รู้ว่าแนวทางข้อสอบ และยังทำให้เรารู้ว่ามีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม การเลือกเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีที่ดีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

Owl Campus Team