หลักสูตร IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education นั้นอ้างอิงมาจากหลักสูตรอังกฤษ (GCSE) ที่ได้มีการปรับให้เหมาะกับนักเรียนนานาชาติมากขึ้น หลักสูตร IGCSE จะวัดผลด้วยการจัดสอบ และถูกประเมินโดย Exam Board ที่แต่ละโรงเรียนเลือกใช้ โดย Exam Board ที่เป็นที่รู้จักและนิยมที่สุดคือ Cambridge Assessment International Education

การจัดสอบ IGCSE จะมี Exam Board อื่น ๆ นอกจาก Cambridge เข้ามาดูแลด้วย ได้แก่ Edexcel, AQA และ OCR ซึ่งแต่ละบอร์ดจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งวิชาที่เปิดสอบ, ช่วงเวลาที่เปิดสอบ รวมถึงรายละเอียดในวิชาต่าง ๆ ที่เรียนก็จะเรียนแตกต่างกันออกไป โดยบอร์ด Cambridge จะเป็นที่นิยมในไทยเนื่องจากมีวิชาที่เปิดสอบหลากหลาย และสามารถลงสอบได้ทั้ง 2 ศูนย์สอบที่นิยมในปัจจุบัน

Cambridge exam board มีกว่า 70 วิชาให้นักเรียนเลือก โดยรวมไปถึง 30 วิชาภาษาต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจาก Cambridge exam board เล็งเห็นถึงความหลากหลายทางภาษาของนักเรียน จึงต้องการให้นักเรียนนานาชาติยังคงมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาของตนเองได้

IGCSE สอบอะไรบ้าง?

การสอบ IGCSE จะประกอบด้วยการสอบแบบข้อเขียน (Written paper) การสอบปากเปล่า (Oral and listening test) และอาจมีการสอบแบบอื่น ๆ ต่างกันไปในแต่ละวิชา โดยนักเรียนจะต้องลงสอบอย่างน้อย 5 วิชา เพื่อให้ได้ IGCSE Certificate

การประเมินผลการสอบ IGCSE นั้นแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 8 grading scale โดยเรียงจาก A+ ไล่ไปจนถึง G โดยที่ A+ คือคะแนนสูงสุด

ในวิชาส่วนมากนักเรียนจะมีตัวเลือกระหว่าง Core Curriculum และ Extended Curriculum โดยที่ Core Curriculum จะเป็นการเรียนโดยภาพรวมของวิชานั้น ๆ ช่วงคะแนนสอบจะได้สูงสุดแค่ C – G ในขณะที่ Extended Curriculum จะเป็นการเรียนที่ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น โดยนักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ถึง A+ – C

ตารางสอบ IGCSE

การสอบ IGCSE จะถูกจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือน พฤษภาคม และ ตุลาคม และผลการสอบจะออกในช่วงเดือน สิงหาคม และ มกราคมของทุกปี

British Council ได้ประกาศวันรับสมัครสอบ IGCSE ของเดือน Oct/Nov 2021 ออกมาแล้ว โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 Aug 2021 (สมัครแบบ Late Entry ได้จนถึง 17 Sep 2021)

โดยวันสอบในรอบนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ 01 Oct – 18 Nov 2021 สามารถดูตารางสอบของสนามสอบ British Council ได้ที่นี่

รอบสอบรับสมัครสอบวันสอบวันประกาศผลสอบ
รอบที่ 1Dec – Early FebMay – JunAug
ช่วงการสมัครล่าช้าภายใน Feb
รอบที่ 2July – Early AugAug – NovJan
ช่วงการสมัครล่าช้าภายใน Aug

ค่าสมัครสอบ IGCSE

ค่าสมัครสอบ IGCSE ในแต่ละวิชานั้นไม่เท่ากัน และยังขึ้นอยู่กับแต่ละสนามสอบอีกด้วย เนื่องจากทาง Cambridge Assessment International Education จะคิดค่าธรรมเนียมการสอบกับทางสนามสอบโดยตรง และแต่ละสนามสอบอาจมีการบวกค่าดำเนินการเพิ่มเติมอีก เพราะฉะนั้นนักเรียนควรเช็คค่าสมัครสอบกับทางสนามสอบโดยตรง

สำหรับสนามสอบที่ British Council Thailand ค่าสอบต่อวิชาจะอยู่ที่ประมาณ 5,875 – 8,820 บาท โดยอาจะมีเก็บค่า Late fee เพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนสมัครช้ากว่ากำหนด

สถานที่สอบ IGCSE

Cambridge Assessment International Education จะเป็นที่นิยมในไทยเนื่องจากมีวิชาที่เปิดสอบหลากหลาย และสามารถลงสอบได้ทั้ง 2 ศูนย์สอบ

  1. หากสมัครสอบกับ British Council Thailand ให้รอฟังประกาศสถานที่จากทาง British Council อีกที แต่โดยปกติจะจัดสอบที่ Wave Place (BTS เพลินจิต) และตามโรงแรมต่างๆในกรุงเทพมหานคร
  2. Harrow International School (ต้องสมัครสอบกับทางโรงเรียนโดยตรง)
  3. Singapore International School of Bangkok สาขาประชาอุทิศ (ต้องสมัครสอบกับทางโรงเรียนโดยตรง)
  4. นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ IGCSE สามารถสมัครสอบกับทางโรงเรียนตัวเองได้เลย

ถ้าไม่ได้ลงเรียน IGCSE สามารถสมัครสอบได้ไหม?

นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเรียนในระบบใด รวมไปถึงนักเรียน Home School ก็สามารถสมัครสอบ IGCSE ได้ เนื่องจาก IGCSE นั้นเปิดกว้างให้ทุก ๆ คน ที่มีอายุ 14 ขึ้นไปก็สามารถเข้าถึงการสอบได้ โดยไม่มีการกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และไม่จำเป็นต้องลงเรียนในวิชา IGCSE มาก่อน

การสอบ IGCSE นั้นเป็น pathway ที่สำคัญต่อการเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงมีผลต่อการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกด้วย น้องๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียน IGCSE และรายวิชาทั้ง 70 วิชา ได้ที่นี่ –> หลักสูตร IGCSE <–

IGCSE ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเดินทางของน้องๆ หากใครที่กำลังเตรียมตัวสอบหรือกพลังเรียนอยู่ก็ขอให้โชคดีน๊า

Owl Campus Team