น้อง ๆ คนไหนสายทุน ห้ามพลาด! ทุนการศึกษาจากประเทศยอดนิยมอย่าง “ออสเตรเลีย” ซึ่งคราวนี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางจากรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดรับสมัครอย่างเต็มรูปแบบแล้ว กับทุนการศึกษาที่ชื่อว่า ‘Australian for ASEAN Scholarship

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Australia for ASEAN Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่ทางรัฐบาลออสเตรเลีย มุ่งเน้นไปยังบุคคลในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นการเฉพาะ แต่ในครั้งนี้เอง ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้เจาะกลุ่มเป้าหมายมาเพียง 4 ประเทศเน้น ๆ เท่านั้น อันได้แก่ พลเมืองจากประเทศบรูไน – ประเทศมาเลเซีย – ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย โดยจุดมุ่งหมายของทุนดังกล่าวที่ทางรัฐบาลกล่าวถึง นั่นก็เพื่อมุ่งหวังจะสร้างผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ ๆ รวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศออสเตรเลียและพลเมืองประเทศอื่น ๆ

รายละเอียดทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

Australia for ASEAN Scholarship คือทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท รูปแบบเต็มจำนวน ชนิดที่ครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางไปจนถึงการอยู่อาศัย ในแต่ละประเทศทั้ง 4 ประเทศข้างต้นจะได้รับโควตาทุนการศึกษาอยู่ที่ประเทศละ 10 ทุน ระยะเวลาของทุนการศึกษา ขึ้นอยู่กับสาขาวิชานั้น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัครทุน

 • ต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่กำหนด (บรูไน-มาเลเซีย-สิงคโปร์-ไทย)
 • ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีใบรับรองจบ
 • มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือคะแนน TOELF ไม่ต่ำกว่า 575 คะแนนในแบบ Paper-Based Testing (PBT) และ ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนนในแบบ Institutional Testing Program (ITP)
 • บุคคลที่จะได้รับข้อยกเว้นในการแสดงผลสอบทางภาษาข้างต้น ต้องเข้าเกณฑ์ละเว้นดังต่อไปนี้
  1. บุคคลที่เรียนจบปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ หรือ Internationl Program
  2. บุคคลที่เคยศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
  3. บุคคลที่เคยอยู่อาศัยในต่างประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  แคนาดา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ หรือ ไอร์แลนด์

สาขาที่อยู่ในเงื่อนไข

Maritime :

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการแก้ปัญหาทางทะเล การปกป้องชุมชนชายฝั่ง การพัฒนาและแก้ไขทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยื่น

Connectivity :

เป็นสาขาวิชาที่เอ่ยถึงการริเริ่มเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ให้เป็นไปตามแผนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ASEAN Connectivity (MPAC) ที่จะมีในปี 2568 (อีก 3 ปีข้างหน้า) ซึ่งแวดวงการศึกษานี้ จะรวมการศึกษาวิจัย สำรวจพื้นที่ของความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมไปยังโครงการ MPAC 2025 และการเชื่อมผู้คนถึงผู้คน อีกทั้ง การแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันและธุรกิจ

Sustainable Development Cooperation : 

เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวโยงกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน มีโครงการเป้าหมายเป็น Sustainable Development Goal 2030 (SDG)  

Economic & Possible Area of Cooperation : 

สาขานี้และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาย Cooperation จะครอบคลุมไปยังโครงสร้างการค้าและบริการ เศรษฐกิจดิจิทัล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาภาคเอกชนและอื่น ๆ

ทุนรัฐบาลออสเตรเลียครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง ?

 1. ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 3. ค่าครองชีพและสมทบค่าใช้จ่าย
 4. ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (Oversea Student Health Insurance) ตลอดระยะเวลาของทุน
 5. การปูพื้นฐานหลักสูตรวิชาการเบื้องต้น Introductory Academic Program
 6. การสนับสนุนทางวิชาการ
 7. เงินช่วยเหลือภาคสนามสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท

กำหนดการและวิธีการสมัคร

 • ทุนการศึกษานี้ เปิดรับสมัครในช่วงปี 2565 และเริ่มเรียนจริงในปี 2566 ( หรือ ปีการศึกษา 2023)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา (11.59 PM : Australian Eastern Standard Time)
 • Tips : เนื่องจากไทม์โซนที่ต่างกัน แนะนำให้น้อง ๆ ยื่นสมัครและส่งเอกสารให้ครบถ้วนก่อนวันปิดรับสมัคร

วิธีการสมัคร

การสมัครทำได้ด้วยกัน 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเว็บไซต์ หรือ ผ่านอีเมลในกรณีไม่สามารถส่งใบสมัครบนเว็บไซต์ได้

ช่องทางเว็บไซต์ : จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ทางการ oasis.dfat.gov.au 

 • ต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ทางการก่อน (แถบเมนูด้านซ้าย) 
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรีบกดส่งใบสมัคร และสามารถแก้ไข เพิ่ม-ลด เอกสารสำคัญได้ก่อนส่ง

ช่องทางอีเมล : เป็นกรณีพิเศษที่ผู้สมัครไม่สามารถส่งใบสมัครได้ผ่านช่องทางปกติ

 • หน้าเว็บไซต์หลักจะมีคู่มือ How to apply เป็นช่องทางที่จะระบุขั้นตอนการสมัครและอีเมลแอดเดรสของทุกประเทศเอาไว้
 • Tips : หากเกิดความสงสัยระหว่างการลงทะเบียน แนะนำให้น้อง ๆ เปิดคู่มือ How to apply และทำตามไปด้วยได้เลยค่ะ

ถ้าพลาดทุนนี้แล้วมีทุนอื่นไหม?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ณ นาทีนี้ ทุน Australia for ASEAN Scholarship 2022 ถือว่าฮอตฮิตมาแรงสุด ๆ แต่ถึงอย่างนั้น ออสเตรเลียก็ยังมีทุนการศึกษาน่าสมัครอีกมากมาย หากใครอกหักจากทุนนี้ไปก็ยังมีโอกาสให้แก้ตัวได้เสมอ เพราะที่ออสเตรเลียมักจะมีทุนการศึกษาจากทั้งรัฐบาลและสถาบันโดยตรง ครอบคลุมทั้งรูปแบบเต็มจำนวนและเฉพาะค่าเล่าเรียน

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ล่าสุดปี 2565  ‘Australia for ASEAN Scholarship’
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ‘Australia for ASEAN Scholarship’

ซึ่งทุนออสเตรเลียที่เด่น ๆ มีให้เลือกไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเป็น Destination Australia Scholarships,  Australia Award Scholarships หรือ ทุน Australian University Scholarships ทั้ง 3 ทุนดังกล่าวเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของทั้งหมดเท่านั้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์หลักของรัฐบาลได้ที่นี่ Scholarships to study in Australia

อย่างไรก็ตาม “มหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนมากในออสเตรเลีย จะมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนภายในและภายนอกสถาบันอยู่เสมอ” หากน้อง ๆ คนไหนสนใจในสถาบันใดเป็นพิเศษก็สามารถตรงดิ่งไปที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยได้เลย แล้วเลื่อนดูช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุนของสถาบันนั้น ๆ ที่สำคัญ ในหลายเว็บไซต์จะมี quick chat ให้เราโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันอีกด้วย ที่น่าประหลาดใจไม่น้อย คนที่ตอบ quick chat ตอนแรก ๆ อาจเป็น Chat bot แต่สักพักเป็นเจ้าหน้าที่จริงมาตอบเลย ติดต่อง่ายมากจริง ๆ ให้ข้อมูลดีด้วยนะขอบอก.