Press ESC to close

ฝรั่งเศส

แนะนำทุน Émile Boutmy จาก Sciences Po University

จากจุดเด่นของระบบการศึกษาในฝรั่งเศสที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อการศึกษาจากรัฐ และมีทุนการศึกษาอีกมากมายที่สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสด้วย The…

ทำความรู้จักกับทุน Franco-Thai ทุนเรียนต่อฝรั่งเศสไม่ต้องใช้คืน!

ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติกว่า  300,000 คนทั่วโลก เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องมาจากระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเองนั้น ขึ้นชื่อเรื่องการเปิดกว้างสำหรับทุกคน…