Press ESC to close

Namwan

“life is a masterpiece that you can create.” นักเดินทางผ่านตัวอักษร หลงใหลในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเอาชนะขีดจำกัดของตนเอง รักการเดินทางและการทานกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ ส่วนใหญ่ชอบหาหนังสร้างแรงบรรดาลใจดู เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิต

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อในประเทศ ระดับ ม.ปลาย/ป.ตรี – ทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย

นอกจากทุนการศึกษาจากองค์กรชั้นนำในไทยแล้ว มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง ก็ได้ให้การสนับสนุนนิสิตหรือนักศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษามากมาย เพื่อส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสนับสนุนเส้นทางอาชีพของนิสิตนักศึกษาในอนาคตผ่านสาขาวิชาที่นักศึกษามีความถนัดและความสามารถที่โดดเด่น…

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อในประเทศ ระดับ ม.ปลาย/ป.ตรี – ทุนจากองค์กรชั้นนำในไทย

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้คน ๆ หนึ่ง สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมาย แนวทางการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ชีวิตที่ตนเองคาดหวังจะเป็นได้ในอนาคต…

แนะนำทุน Émile Boutmy จาก Sciences Po University

จากจุดเด่นของระบบการศึกษาในฝรั่งเศสที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อการศึกษาจากรัฐ และมีทุนการศึกษาอีกมากมายที่สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสด้วย The…

แนะนำ 10 ค่ายทันตแพทย์ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นหมอฟัน !

“หมอฟัน” อีกหนึ่งวิชาชีพยอดฮิต ที่น้อง ๆ นักเรียนหลายคนต่างให้ความสนใจ ทั้งการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์…

อยากเข้าคณะอินเตอร์ในไทย!! ต้องมีผลคะแนนสอบอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบัน มีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมากมาย ที่ได้ออกแบบหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติหรืออินเตอร์ เพื่อที่จะยกระดับสาขาวิชาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยหลักสูตร จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ…

20 ค่ายวิศวะที่น่าสนใจ มีที่ไหนบ้าง?

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกหนึ่งสาขาวิชายอดฮิต ที่น้อง ๆ นักเรียนหลายคนใฝ่ฝัน ด้วยความก้าวหน้าทางด้ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน…

รวม 10 ค่ายหมอ 2021 ที่คนฝันอยากเป็นหมอห้ามพลาด!!

“ค่ายหมอ” กิจกรรมน่าสนใจที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นหมอ  แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีนานมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังได้รับความนิยมและหากมีโอกาสอันดี…

ครบทุกเรื่องที่ต้องรู้ ! เกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์นานาชาติ จุฬาฯ 4 ปี (CU-MEDi)

เส้นทางสายอาชีพหมอ ยังคงเป็นเส้นทางยอดฮิต ที่นักเรียนหลายคนต่างให้ความสนใจในการเลือกสอบเข้าศึกษาต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีหลักสูตรแพทยศาสตร์มากมายของหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย แต่น้อยมากที่จะเป็นหลักสูตร ที่สามารถรับคนที่จบปริญญาตรีไปแล้วได้…