การศึกษาในแคนาดาถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคต เนื่องจากสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพระดับชั้นนำ ได้รับประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม และคุณวุฒิปริญญาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก แต่สำหรับนักศึกษาต่างชาติ การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในแคนาดาจำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินให้ดีก่อนเดินทางไปจริง

ในการขอเดินทางไปศึกษาที่แคนาดา น้องๆ จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินแก่รัฐบาลแคนาดาว่าสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในระหว่างเรียนได้ โดยมหาวิทยาลัยที่รับน้องๆ เข้าเรียนจะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในปีแรกให้ แต่หากทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้ง น้องๆ จะต้องแสดงหลักฐานว่ามีเงินสำรองอย่างน้อย $10,000 สำหรับค่าครองชีพในแคนาดา 12 เดือนในฐานะนักเรียน โดยยังไม่รวมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ระดับค่าครองชีพของนักเรียนต่างชาติในแคนาดาขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง !?

ในการประมาณการค่าครองชีพ ปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา คือ

Location

การเลือกอยู่ในเมืองใหญ่จะมีค่าครองชีพสูงกว่าอยู่เมืองที่เล็กกว่า และเมืองใหญ่บางเมืองมีค่าครองชีพสูงกว่าเมืองใหญ่อื่น ๆ เมืองที่มีค่าครองชีพสูง 5 อันดับแรกของแคนาดา ได้แก่ Toronto, Ottawa, Vancouver, Victoria และ Montreal ส่วนเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำ ได้แก่  St. Catharines, Abbotsford, Moncton, Laval และ Sherbrooke โดยเว็บไซต์ Study Abroad College Dekho ได้ประเมินค่าครองชีพเฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าที่พัก) สำหรับนักเรียนต่างชาติ ไว้ดังนี้

เมืองที่มีค่าครองชีพสูง :

เมืองค่าครองชีพเฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าที่พัก)
TorontoCAD 1,233
OttawaCAD 1,154 
VancouverCAD 1,137 
VictoriaCAD 1,121
MontrealCAD 1,066

เมืองที่มีค่าครองชีพต่ำ :

เมืองค่าครองชีพเฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าที่พัก)
St. CatharinesCAD 1,061
Abbotsford, BCCAD 980
MonctonCAD 998
LavalCAD 946
SherbrookeCAD 876

สถาบันการศึกษา

โดยแต่ละแห่งจะมีค่าเล่าเรียนในอัตราที่แตกต่างกันไป และคณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็มีค่าเล่าเรียนที่ต่างกันอีกด้วย เว็บไซต์ Universities Canada ได้เปรียบเทียบค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี (ต่อปี) ในสาขาวิชา Arts and Humanities ปีการศึกษา 2020-2021 ไว้ดังนี้

University of TorontoCAD 37,680 – 58,970
University of WaterlooCAD 30,237 – 40,325
University of OttawaCAD 36,161 – 36,161
The University of British ColumbiaCAD 27,292 – 39,574
York UniversityCAD 31,496 – 31,496
Western UniversityCAD 29,936 – 33,526
University of AlbertaCAD 29,500 – 29,500
McGill UniversityCAD 18,031 – 21,787

สาขาวิชาที่เลือกเรียน

ค่าเล่าเรียนแม้อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ก็ยังมีความแตกต่างกันตามสาขาวิชาที่น้องๆ ลงทะเบียนเรียนด้วย โดยทั่วไปสาขาวิชาแพทยศาสตร์จะเป็นสาขาวิชาที่มีค่าเล่าเรียนสูงเป็นอันดับต้น ๆ รองลงมาคือสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วิศวกรรม และสาขากฎหมาย เป็นต้น  เว็บไซต์ Study Abroad College Dekho ได้ให้ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ย ดังนี้

สาขาวิชาค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปี
PharmacyCAD 32,886
NursingCAD 18,000
MedicineCAD 33,000
Architecture and Related TechnologiesCAD 22,100
EngineeringCAD 26,582
Mathematics and Computer ScienceCAD 25,000
Business ManagementCAD 23,500
LawCAD 27,056
สำรวจค่าเช่าหอพักในเมืองมหาวิทยาลัย - ค่าครองชีพในแคนาดา
สำรวจค่าเช่าหอพักในเมืองมหาวิทยาลัย ตัวแปรสำคัญของค่าครองชีพในแคนาดา

สำรวจค่าเช่าหอพักในเมืองมหาวิทยาลัย

เมืองมหาวิทยาลัยในแคนาดา ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองหลักของรัฐนั้น ๆ โดยมากจะมีพลเมืองค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งส่งผลทำให้ที่พักหายากและมีราคาค่าเช่าที่สูงตามไปด้วย ส่งผลต่อค่าครองชีพในแคนาดาของนักเรียนโดยตรง

เว็บไซต์ของ Pearson PTE ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่าที่อยู่อาศัยในเมืองหลักใหญ่ ๆ ที่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดาที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติในการเดินทางไปเรียน ดังนี้

Toronto

ที่ University of Toronto ค่าที่พักภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในช่วงแปดเดือนหรือ 2 เทอม มีราคาตั้งแต่ CAD 6,500 ถึง 20,500 โดยขึ้นอยู่กับลักษณะห้องพักและ Meal Plan ส่วนอพาร์ตเมนต์ข้างนอกมหาวิทยาลัยแบบหนึ่งห้องนอนใน Toronto มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย CAD 2,100 ต่อเดือน

Vancouver

ที่ University of British Columbia  ค่าห้องและ Meal Plan จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ CAD 10,700 ถึง 13,850 สำหรับสองเทอมหรือ 1 ปีการศึกษา ส่วนอพาร์ตเมนต์นอกเขตมหาวิทยาลัย แบบหนึ่งห้องนอนในใจกลางเมือง Vancouver มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ CAD 2,050 ต่อเดือน

Montreal 

ที่ McGill University ใน Montreal หอพักมหาวิทยาลัยห้องเดี่ยวสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มีค่าใช้จ่ายประมาณ CAD 9,700 ถึง 12,700 ต่อปีการศึกษา โดยไม่มี Meal Plan ส่วน อพาร์ตเมนต์นอกมหาวิทยาลัย แบบหนึ่งห้องนอนมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย CAD 1,300 ต่อเดือน

Waterloo

ที่ University of Waterloo ห้องเดี่ยวในหอพักมหาวิทยาลัย มีราคาประมาณ CAD 6,700 ถึง 7,000 สำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว (2 เทอม) ยังไม่รวม Meal Plan ซึ่งเป็นอาหารของมหาวิทยาลัยภาคบังคับ ส่วนอพาร์ตเมนต์นอกมหาวิทยาลัย แบบหนึ่งห้องนอนมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย CAD 1,500 ต่อเดือน

Halifax

ที่มหาวิทยาลัย Dalhousie ใน Halifax ห้องเดี่ยวในหอพักมหาวิทยาลัยมีราคาระหว่าง CAD 8,130 ถึง 9,450 ต่อหนึ่งปีการศึกษาพร้อม Meal Plan อพาร์ตเมนต์นอกมหาวิทยาลัย แบบหนึ่งห้องนอนมีราคาโดยเฉลี่ยประมาณ CAD 1,400 ต่อเดือน

สำรวจค่าครองชีพในแคนาดา ค่าจ่ายตลาดอาหารที่จำเป็น

โดยมากแล้วมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาใหม่ (Freshman) เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงปีแรกของการเดินทางไปศึกษา บางมหาวิทยาลัยค่าที่พักจะรวม Meal Plan ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งน้อง ๆ จะทานอาหารในแคนทีนที่หอพักจัดไว้ให้ แต่บางมหาวิทยาลัยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะทำอาหารทานเองหรือจะเลือก Meal Plan น้อง ๆ ที่เลือกทำอาหารทานเองสามารถใช้ข้อมูลด้านล่างนี่ ในการประมาณการค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะ

นม (1 ลิตร)CAD 2.47
ข้าว 1 กิโลกรัมCAD 3.50
แอปปิ้ล 1 กิโลกรัมCAD 4.00
เนื้อแดง 1 กิโลกรัมCAD 16.00
ไข่ 1 โหลCAD 3.50
กาแฟ 1 แก้วCAD 4.00
ตั๋วหนัง 1 ใบCAD 13.00
เบียร์ 1 แก้วCAD 6.00
Coke (0.33 ลิตร)CAD 2.30
น้ำดื่ม (0.33 ลิตร)CAD 1.85
ขนมปัง (500 กรัม)CAD 2.94
กล้วย 1 กิโลกรัมCAD 1.72
หัวหอม 1 กิโลกรัมCAD 2.66
ทานอาหารในร้าน 1 ที่CAD 18.00

จำลองภาพรวมค่าครองชีพในแคนาดาทั้งหมด

ค่าเทอม ค่าที่พัก และค่าอาหาร รวมเป็นค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่มากที่สุดของในการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกที่แม้ไม่ใช่รายจ่ายหลัก แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วก็นับเป็นจำนวนไม่น้อย เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางในกรณีที่น้อง ๆ ไม่ได้พักในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ตารางด้านล่างนี้จากเว็บไซต์ studyabroad.shiksha.com เป็นตัวอย่างการประมาณการโดยเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายทุกประเภทรวมกัน เพื่อเป็นไอเดียให้น้อง ๆ เห็นภาพแบบกว้าง ๆ ของค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเรียนปริญญาตรีที่แคนาดาต่อเดือนและต่อปี ดังนี้

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อปี
ค่าเล่าเรียนCAD 18,907
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาCAD 400
ประกันสุขภาพCAD 70CAD 840
หนังสือและอุปกรณ์การเรียนCAD 600
ค่าเช่าหอพักมหาวิทยาลัยCAD 600CAD 7,200
ค่าโทรศัพท์มือถือCAD 30CAD 360
ค่าเดือนทางCAD 40CAD 480
ค่าอาหารCAD 300CAD 3,600
ค่าเสื้อผ้าและสันทนาการCAD 80CAD 960
ค่าประกันรถยนต์CAD 1,500
ค่าเติมน้ำมันรถยนต์CAD 200CAD 2,400
รวมCAD 1,320CAD 37,247

การประเมินค่าครองชีพในแคนาดา หรือการเดินทางไปเรียนที่ประเทศแคนาดานั้น มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เมืองที่จะไปเรียน มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่น้อง ๆ เลือก เลือกพักในมหาวิทยาลัยหรือข้างนอก ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การประมาณการงบประมาณของน้อง ๆ มีความเที่ยงตรงมากขึ้นและช่วยให้น้อง ๆ สามารถเลือกที่เรียนได้เหมาะสมกับงบประมาณของตัวเอง โดยใช้ค่าครองชีพในแคนาดาในบทความนี้อ้างอิงได้ค่ะ.

แนะนำอ่านต่อ : 4 ทางเลือกในการหา Funding ช่วยค่าเล่าเรียนในประเทศแคนาดา