Press ESC to close

ประกันสุขภาพนักเรียน

เพราะอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ การไปศึกษาต่อในต่างประเทศ น้อง ๆ อาจจะถูกร้องขอให้มีประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้) ในหัวข้อนี้พวกพี่ ๆ Owl Campus รวบรวมรายละเอียดของประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน รวมไปถึงประกันเดินทางสำหรับการไปเรียนระยะสั้น ในประเทศต่าง ๆ หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้อง ๆ ทุกคนนะ!

มอบความอุ่นใจให้แก่บุตร-หลาน ด้วย ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติในนิวซีแลนด์

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เมื่อหากต้องการส่งบุตร-หลานไปเรียนต่อยังต่างประเทศไม่ว่าจะระดับการศึกษาใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัยเยาว์และในเด็กนักเรียนที่ยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง นั่นได้แก่ “เรื่องสุขภาพ” การเจ็บป่วย…

ทำความรู้จักกับ ‘ประกันสุขภาพ’ ปัจจัยสำคัญที่เด็กออส #ต้องมี

‘สุขภาพ’ เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่เราต่างรู้ดีว่าสำคัญมากแค่ไหน เมื่อไหร่ที่เรายังมีชีวิตฉันใด การเจ็บป่วยก็ต้องเกิดขึ้นฉันนั้น ถือเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริง ๆ…