ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก จึงไม่แปลกใจว่าทำไมนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทยถึงหมายปองอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขานี้กันนัก หนึ่งในนั้นก็คือ “สาขาวิศวกรรม” หากใครกำลังวางแผนอยากไปเรียนต่อสาขานี้ในแดนปลาดิบอยู่ล่ะก็ ต้องอ่านบทความนี้จนจบ เพราะเรามีมหาวิทยาลัย Top 5 ที่โด่งดังในด้านวิศกรรมพร้อมข้อมูลทุนวิศวะญี่ปุ่นมาแนะนำกันค่ะ!!

เว็ปไซต์ Minna No Daigakujouhou ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไว้อย่างครอบคลุมเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น “ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิศวกรรม ที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดในปี 2021” โดยรวบรวมจากทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนทั่วญี่ปุ่นดังนี้.

มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo)

มหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นมหาวิทยาลัยหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น มีทั้งหมด 10 คณะ มีบัณฑิตวิทยาลัย 15 แห่ง มีนักศึกษารวมแล้วประมาณ 30,000 คน ในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,100 คน นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแล้ว สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ก็ยังครองอันดับหนึ่งของประเทศนี้เช่นกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวยังได้รับรางวัล Best Teaching Award ในระดับประเทศ” ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมที่ดีเยี่ยม ทั้งในด้านการเป็นผู้นำทางคุณภาพการสอน และการปรับปรุงเทคนิคการสอนอยู่เสมอ นอกจากนี้นักศึกษายังกวาดรางวัลทางด้านวิศวกรรมอย่างมากมายในระดับประเทศ ประกอบไปด้วย 16 ภาควิชาในระดับปริญญาตรี และ 18 ภาควิชาในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ วิศวกรรมกลศาสตร์และสารสนเทศ เป็นต้น

เว็ปไซต์ระดับปริญญาตรี : Faculty of Engineering

เว็ปไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา : Graduate School of Engineering

การสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสามารถสอบผ่านทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในทุน Undergraduate Students โดยมีเงื่อนไขคือ “ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 17 ปี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย”

หลักสูตรปริญญาโทและเอกสามารถสมัครผ่าน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ในทุน Research Students มีเงื่อนไขคือต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี กำลังจะสำเร็จหรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีทุนของเอกชน เช่น ทุน Asian Development Bank (ADB) ซึ่งจะต้องได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้น

แนะนำอ่านต่อ : ทุน ADB-Japan Scholarship Program

มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University)

มหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นที่รู้จักในนามหาวิทยาลัยรัฐบาลที่โดดเด่นด้านงานวิจัยสาขาต่าง ๆ “มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติประมาณ 8% ของนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 22,400 คน” นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกียวโตยังมีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มอบการเรียนการสอนเน้นความเป็นอิสระ จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ทั้งนักเรียนในและนอกญี่ปุ่นอยากจะเข้าศึกษาต่อ ประกอบไปด้วย 10 คณะ และ 18 บัณฑิตวิทยาลัย

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Kyoto
Photo : Kyoto University all right reserved. มหาวิทยาลัย Top 5 สาขาวิศวกรรมพร้อมทุนวิศวะญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกียวโตมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากถึง 125 ปีแล้ว มีสาขาที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ เป็นต้น

เว็ปไซต์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา : Graduate School of Engineering

การสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต

มีเปิดรับสมัครทั้งแบบโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยที่มีให้เลือกทั้งโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ และการรับสมัครผ่านทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ มีเปิดรับสมัครในหลายสาขา เช่น Global Engineering, Engineering Science, Informatics and Mathematical Science เป็นต้น คุณสมบัติเบื้องต้นคือ “มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากมัธยมปลาย จะเปิดรับสมัครในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี”

สามารถสมัครได้ทาง : Kyoto iUP

หลักสูตรปริญญาโทและเอกก็มีรับสมัครโดยตรงผ่านทางมหาวิทยาลัย ทั้งโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาครบ 15 ปี และมีอายุ 22 ปีขึ้นไป จะเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

สามารถสมัครได้ทาง : Entrance Examinations

นอกจากนี้ยังสามารถสมัครผ่านทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของทุกปี และมีทุนเอกชน เช่น ทุน Asian Development Bank (ADB) เป็นต้น

แนะนำอ่านต่อ : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT)

มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University)

“มหาวิทยาลัยเคโอเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น” และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวิชาแพทยศาสตร์ เพราะมีโครงการแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ยังผลิตผู้ทรงคุณวุฒิที่โด่งดังในระดับประเทศและระดับโลกมากมาย

มหาวิทยาลัยเคโอ Keio University มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์และเศรษฐศาสตร์
Photo : Keio University all right reserved. มหาวิทยาลัย Top 5 สาขาวิศวกรรมพร้อมทุนวิศวะญี่ปุ่น

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ประกอบไปด้วย วิศวกรรมด้านอากาศยาน วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเคโอ

สำหรับระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่ต้องการสอบเข้าในคณะดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับเฉพาะโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น กรณีที่สมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยจะต้องสมัครผ่านโครงการพิเศษที่ชื่อว่า “Ryugakusei Nyushi” การเรียนการสอนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ดังนั้นนักศึกษาควรภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงพอสมควร

ข้อมูลการรับสมัคร : Undergraduate Admissions for International Students

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ต้องการสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง จะสมัครผ่านโครงการที่เรียกว่า International Graduate Programs (IGP) คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนอกประเทศญี่ปุ่น ในระดับปริญญาเอกจะต้องจบปริญญาโทจากนอกประเทศญี่ปุ่นหรือจากมหาวิทยาลัยเคโอ

ข้อมูลการรับสมัคร : Admissions | Science and Technology, Keio University

แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเคโอก็มีทุนการศึกษามากหมายเหมือนกัน ทั้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี โท และเอก และมีทุนเอกชนอย่าง ADB นอกจากนี้ยังมีทุนของมหาวิยาลัยเคโอเองที่ชื่อว่า “Design the Future” ซึ่งเป็นทุนที่ต้องขอให้อาจารย์ในประเทศไทยเป็นคนส่งจดหมายแนะนำตัวนักศึกษาไปให้มหาวิทยาลัยเคโอพิจารณา

ข้อมูลทุนมหาวิทยาลัยเคโอ : Scholarship Information

สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology)

หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของมหาวิทยาลัยนี้ แต่ความจริงแล้วสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ไทเทค” หรือ “โตเกียวเทค” นั้นเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เป็นสมาชิก LAOTSE ซึ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในทวีปยุโรปและเอเชีย

สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วยภาควิชาวิศวกรรมข้อมูลและสารสนเทศ วิศวกรรมระบบและการควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย : Tokyo Institute of Technology

การเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะได้ศึกษาในโปรแกรมภาษาอังกฤษของทางสถาบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะสมัครผ่านโครงการที่ชื่อว่า “Tokyo Institute of Technology Global Scientists and Engineers Program (GSEP)”

เมื่อสมัครเข้าไปแล้วจะเป็นนักศึกษาในภาควิชาบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และจะได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน คะแนนที่ต้องยื่น เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ อย่าง TOEIC TOEFL หรือ IELTS เป็นต้น จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน และเปิดเทอมเดือนเมษายนของปีถัดไป หากใครอยากได้ทุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญาตรีจะมีทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และทุนอุดหนุนค่าครองชีพ JASSO

ข้อมูลการสมัคร GSEP : Global Scientists and Engineers Program

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจะสมัครผ่านโครงการ International Graduate Program (IGP) ซึ่งมีสาขาวิชาครอบคลุมเกือบทั้ง 19 ภาควิชาของสถาบัน การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครโดยตรง “นักศึกษาจะต้องติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ก่อนจึงจะสมัครได้สำเร็จ” แต่สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครผ่านทุน ก็มีทั้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุน ADB ทุน JASSO เป็นต้น

ข้อมูลการสมัคร IGP : International Graduate Program

มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University)

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพคับแก้วคือมหาวิทยาลัยวาเซดะซึ่งมีชื่อเสียงในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ “มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่าจากรั้ววาเซดะถึง 7 คนเลยทีเดียว” รวมถึงยังมีนักการเมืองที่ชื่อเสียง นักการทูต และนักธุรกิจจบจากที่นี่เยอะมาก

ทุนวิศวะญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Top 5 ของญี่ปุ่น สาขา Engineering (ที่คนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้)
Photo : Waseda University all right reserved. มหาวิทยาลัย Top 5 สาขาวิศวกรรมพร้อมทุนวิศวะญี่ปุ่น

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Science and Engineering) ภาควิชาในระดับปริญญาตรี เช่น วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้านการสื่อสาร (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

สำหรับระดับปริญญาโทและเอก มีภาควิชาข้อมูล การผลิต และระบบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นต้น

เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย : Faculty of Science and Engineering, Waseda University

การเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ

สำหรับระดับปริญญาตรีทางคณะจะเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ในระบบ “English-based Undergraduate Program AO Admission” จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน นักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องยื่นผลการสอบ O-NET ประกอบการรับสมัครด้วย

ข้อมูลการสมัคร : Admissions for Undergraduate Schools

สำหรับระดับปริญญาโทและเอกจะรับสมัครผ่าน AO Admission to English-based Graduate Program จะต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอกประเทศญี่ปุ่น และมีอายุ 22 ปีขึ้นไป

ข้อมูลการสมัคร : Admissions for Graduate Schools

ทุนการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มีทุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย สำหรับทุนของมหาวิทยาลัยวาเซดะเองมีเยอะเลยค่ะ ให้ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แต่จะให้ไม่ตลอดทั้งหลักสูตรนะคะ เช่น 1 เทอม หรือ 1 ปี ซึ่งยื่นสมัครได้หลังเข้าศึกษาแล้ว ส่วนทุนนอกมหาวิทยาลัยก็มีเยอะเช่นกัน อย่าง รัฐบาลญี่ปุ่น ทุนอายิโนโมโตะ เป็นต้น

ทุนวิศวะญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Top 5

เป็นอย่างไรบ้างกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น หรืออยากขอทุนวิศวะญี่ปุ่น สามารถเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ไว้ล่วงหน้าได้เลย และขออวยพรให้โชคดีกันทุก ๆ คนเลยนะคะ.