Press ESC to close

TCAS

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อในประเทศ ระดับ ม.ปลาย/ป.ตรี – ทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย

นอกจากทุนการศึกษาจากองค์กรชั้นนำในไทยแล้ว มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง ก็ได้ให้การสนับสนุนนิสิตหรือนักศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษามากมาย เพื่อส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสนับสนุนเส้นทางอาชีพของนิสิตนักศึกษาในอนาคตผ่านสาขาวิชาที่นักศึกษามีความถนัดและความสามารถที่โดดเด่น…

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อในประเทศ ระดับ ม.ปลาย/ป.ตรี – ทุนจากองค์กรชั้นนำในไทย

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้คน ๆ หนึ่ง สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมาย แนวทางการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ชีวิตที่ตนเองคาดหวังจะเป็นได้ในอนาคต…

คณะ/สถาบันทางด้านศิลปะ สำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบศิลปะสามารถเรียนต่อได้ในประเทศไทย

สำหรับน้อง ๆ ที่มีใจรักในงานศิลปะ หลงใหลชื่นชอบ รู้สึกมีความสุขเมื่อได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ มีความสนใจอยากเรียนรู้ศึกษาต่อด้านศิลปะอย่างจริงจังเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต…

ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเริ่มเตรียมตัวและทำความรู้จักกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน อย่างระบบ…