Press ESC to close

Montessori

รวมรายชื่อโรงเรียนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ในประเทศไทย

รวมรายชื่อของโรงเรียนมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในประเทศไทย ข้อมูลอัพเดทล่าสุดในปี 2021 อาจจะมีตกหล่นกันบ้าง…

หลักสูตรมอนเตสซอรี่ Montessori

หลักสูตรการศึกษาแบบ มอนเตสซอรี่ ถูกคิดค้นขึ้นโดย Maria Montessori ผู้ซึ่งได้ทำการศึกษาการพัฒนาของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่…