Press ESC to close

กิจกรรมสำหรับเด็ก

ไอเดียว้าว! ชวนลูกปั้นโปรเจกต์สะเต็มสุดล้ำทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน

“สะเต็มศึกษา” เป็นแนวทางการศึกษายุคดิจิทัล ที่ผสมผสานความเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน…

7 กิจกรรมง่ายๆ ปลูกฝังโค้ดดิ้งสกิลได้ตั้งแต่อนุบาล

การเติบโตอย่างรวดเร็วบนโลกดิจิทัลที่ไม่เคยรอใคร เด็กยุคใหม่จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อเด็ก ๆ มากขึ้น แน่นอนว่าทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก…