Press ESC to close

Engineering

7 กิจกรรมยอดฮิต เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา

หากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ มีลูกน้อยตัวจิ๋ว คอยส่งเสียงอันเจื้อยแจ้วชวนตั้งคำถามมากมายกว่า 100 ข้อต่อวัน สารพันปัญหาที่เด็ก…

STEM คืออะไร? น่าสนใจอย่างไร

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยได้ยินคนพูดถึง “STEM” หรือ “สะเต็มศึกษา”  แนวทางการศึกษาแบบผสมผสานที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในทุก…