Press ESC to close

BMAT

ทำความรู้จักกับ BMAT การสอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรทางด้านการแพทย์

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ของหลายมหาวิทยาลัย…