Press ESC to close

เรียนต่อประเทศอเมริกา

ใครกำลังหาข้อมูลเรียนต่อที่อเมริกาเชิญทางนี้จ้า เราได้รวบรวมช้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในประเทศอเมริกาโดยเฉพาะ เรียนต่ออเมริกา ทั้งข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา การเตรียมตัว ค่าใช้จ่าย และเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียนไทยในอเมริกา

Fulbright Scholarship ทุนสานฝันเด็กไทยที่อยากไปเรียนต่อในอเมริกา

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงมีความฝันที่อยากจะเรียนต่อในประเทศยอดฮิตอย่างอเมริกา แต่จะไปเรียนเองก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเหลือเกิน การสมัครทุนเรียนต่อจึงเป็นตัวเลือกดี ๆ…