Press ESC to close

PR News

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอัพเดท เกี่ยวกับแวดวงการศึกษา รวมไปถึงโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียน-นักศึกษาในทุกระดับชั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hello[at]owlcampus.com

[PR] โลกเปลี่ยน…เทรนด์การศึกษาเปลี่ยน…โรงเรียนบุนกะแฟชั่นระดับโลก ก็เปลี่ยน!!

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเทรนด์การศึกษาต่างๆ ดังนี้ แค่ทฤษฎีไม่พอ…ต้องต่อด้วยปฏิบัติ เพราะการเรียนที่ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ…