สถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ ถือเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากสากลโลก ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพสูง บวกกับประสิทธิผลการใช้ชีวิต หรือการอยู่อาศัยที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดินแดนจุดหมายปลายทางอีกแห่ง แก่เหล่านักเรียน – นักศึกษาจากไทย และหากจะเอ่ยถึงการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หลายคนอาจคุ้นชินกับการไปศึกษาหาความรู้ในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จนลืมไปว่า การศึกษาต่อนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่วัยประถมหรือมัธยมศึกษาเลยกว่าได้

ด้วยเหตุผลที่ว่า การส่งบุตร – หลานไปเล่าเรียนยังประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่วัยเยาว์นั้น เป็นการสร้างสมประสบการณ์ที่ดี และเพิ่มพูนการศึกษาในระดับนานาชาติให้แก่เด็ก ๆ ได้อย่างมากและคุ้มค่าสุด ๆ แต่กว่าจะไปเล่าเรียนได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญ ไม่ได้มีเพียงเม็ดเงินหรือการยื่นขอวีซ่าเพียงเท่านั้น แต่การเลือกสรรสถาบันที่ดีและเหมาะแก่ตัวเด็ก ๆ ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่จะควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน วันนี้พวกเรา Owl Campus จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์” รวมถึงปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสำหรับบุตร-หลานที่สุด ตามมาดูกันเลย!!

ก้าวแรกที่ควรรู้ ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นแบบไหน? อย่างไร?

สำหรับระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะสะท้อนให้เห็นทั้งลักษณะเฉพาะตนและความหลากหลายของสังคมนิวซีแลนด์ “เป็นระบบที่พร้อมต้อนรับความสามารถที่แตกต่าง” ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ และการแสดงออกทางความคิดในการเรียน – การสอน ซึ่งระบบการศึกษาดังกล่าวนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับวัยก่อนเรียน (Early Childhood Education : ECE)

การศึกษาในระดับชั้นนี้ คล้ายกันกับเนอสเซอรี่ทั่วไป จะเป็นการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเริ่มเรียน เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กนั้นมีความมั่นใจ และพร้อมกับการเข้าเรียนในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะ – ความสามารถที่สำคัญ โดยมีความมุ่งหวังให้เด็กเติบโต แข็งแกร่ง มีความสุข และประสบผลสำเร็จในชีวิต

ECE ในประเทศนิวซีแลนด์ “ไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ” แต่เด็กส่วนใหญ่กว่า 96.8% ได้เข้ารับการเรียน – การสอนในระดับชั้นนี้ และมักจะมีชั่วโมงเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6 ชั่วโมงต่อวัน

 ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา จัดเป็นระดับที่ 2 ต่อจาก ECE โดยปกติเด็ก ๆ ชาวนิวซีแลนด์หรือผู้ถือวีซ่าอยู่อาศัยถาวร (Permanent Resident) ที่มีอายุระหว่าง 5 – 19 ปี จะสามารถเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา

การศึกษาภาคบังคับในนิวซีแลนด์นั้น จะถูกกำหนดอยู่ที่อายุ 6 – 16 ปี” นั่นหมายความว่า เด็กนักเรียนที่อายุครบ 5 ปี สามารถเริ่มเข้าเรียนได้ และเด็กนักเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มักเข้ารับการศึกษาไปจนถึงอายุ 17 ปี

ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ ในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาของที่นี่ ยังประกอบไปด้วยระดับขั้น ถึง 13 ชั้นปี Year 1 ถึง Year 13 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงปี ดังนี้

 • ในระดับประถมศึกษาจะเริ่มที่ ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 8 (Year 1 – Year 8) เด็กนักเรียนในระดับชั้นนี้จะมีอายุเฉลี่ย 5 – 12 ปี
 • ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเริ่มที่ ปีที่ 9 ถึง ปีที่ 13 (Year 9 – Year 13) เด็กนักเรียนในระดับชั้นนี้จะมีอายุเฉลี่ย 13 – 18 ปี

National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA คือประกาศนียบัตรที่รับรองความสำเร็จทางการศึกษาระดับชาติของประเทศนิวซีแลนด์ โดยที่ในระหว่างช่วง Year 11 – 13 นักเรียนจะสามารถเลือกลงเรียนในวิชาต่าง ๆ และจะมีการวัดผลจากทั้งภายในและภายนอกเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปี ซึ่งโดยปกติแล้ว นักเรียนก็จะได้รับ NCEA Level 1 – 3 ในระหว่างการเรียนในระดับชั้น Year 11 – 13

NCEA แบ่งระดับคะแนนเป็น 4 ระดับคือ

 • N = Not Achieved
 • A  = Achieved
 • M  = Merit
 • E  = Excellence

หากนักเรียนสามารถทำคะแนนได้ในระดับ M หรือ E มากกว่า 14 เครดิตจากวิชาใดวิชาหนึ่ง นักเรียนจะได้รับ certificate endorsement สำหรับวิชานั้น ๆ เพิ่มมาจาก NCEA ในแต่ละ level อีกด้วย

ระดับการศึกษาขั้นสูงและหลักสูตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตร

การศึกษาขั้นสูง หรือ การศึกษาที่มีระดับถัดจากระดับมัธยมศึกษา ซึ่งไม่ใช่ภาคบังคับ แต่เป็นทางเลือกในการเรียนรู้ ที่จะมารองรับความต้องการของนักเรียน – นักศึกษาที่ต่างกัน โดยที่นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับนี้จะต้องมี NCEA Level 3 หรือเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 13) โดยที่ในนิวซีแลนด์เองนั้น ก็มีตัวเลือกหลากหลาย ตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เช่น

 • มหาวิทยาลัย – นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด 8 แห่ง โดยที่ทุกแห่งอยู่ในท็อป 3% หรืออยู่ใน Top 500 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก Ref. www.universitiesnz.ac.nz
 • หลักสูตรวิชาชีพ – นิวซีแลนด์มีการเปิดสอนวิชา และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ที่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที่จะเน้นไปที่การปฏิบัติจริง โดยในนิวซีแลนด์จะมีสถาบันฝึกอาชีพ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Te Pūkenga (New Zealand Institute of Skills and Technology) และ  Private Training Establishments (PTEs)

ประเภทของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์

‘ประเภทโรงเรียน’ ปัจจัยแรกเริ่มและสำคัญ ก่อนตัดสินใจพาบุตร – หลานไปเรียนต่อยังนิวซีแลนด์

เด็กนักเรียนส่วนมากในประเทศนิวซีแลนด์ มักเข้ารับการศึกษา ในสถาบันการสอนใกล้ที่พักอาศัย ซึ่งโรงเรียนหลายแห่งที่นี่ จะมีรูปแบบการลงทะเบียนเรียน ที่เรียกว่า ‘การแบ่งเขต (Zoning)’ หรือกล่าวได้ว่า หากผู้ปกครองอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงเรียน (โซนสถาบันการศึกษา) บุตร – หลานก็จะได้รับการการันตีว่า จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ อยากให้บุตร – หลานไปเรียนยังสถาบันที่อยู่นอกเขตที่พักอาศัย ผู้ปกครองจะต้องทำการสมัครไปยังโรงเรียนดังกล่าวและกรณีนี้ จะไม่มีการการันตี

ในประเทศนิวซีแลนด์ มีรูปแบบของโรงเรียนอยู่จำนวน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 1. โรงเรียนรัฐบาล (State School)
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาล – กึ่งเอกชน (State-Integrated School)
 3. โรงเรียนเอกชน (Private / Independent School)

โรงเรียนรัฐบาล

ในประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนของรัฐ จะมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรประจำชาติ และไม่ใช่สถาบันศาสนา โดยโรงเรียนประเภทนี้ ถือเป็นโรงเรียนยอดนิยมของเด็กและผู้ปกครอง

“โรงเรียนรัฐบาลมักมีอัตราค่าธรรมเนียมฟรี” สำหรับนักเรียนภายในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี แต่ถึงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ผู้ปกครองยังคงจำเป็นต้องใช้จ่ายไปกับชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์การเรียน รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

มากไปกว่านั้น ผู้ปกครองอาจถูกขอให้จ่ายเงินไปกับค่าประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น การไปทัศนศึกษา หรือ กิจกรรมนอกห้องเรียนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกลางของประเทศ

โรงเรียนกึ่งรัฐ – กึ่งเอกชน

State-Integrated School จะเป็นสถาบันในรูปแบบพิเศษเฉพาะตน และยังคงได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงการเรียนการสอนในรูปแบบประจำชาติ แต่โรงเรียนประเภทนี้ จะมีเป้าหมาย – วัตถุประสงค์เป็นของตัวเอง เพื่อสะท้อนถึงค่านิยมเฉพาะตัว ปรัชญาหรือศาสนาที่เฉพาะเจาะจง ในสถาบันเช่นนี้ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรภาคบังคับจากรัฐก็ตาม

โดยทั่วไป โรงเรียนกึ่งรัฐ – กึ่งเอกชน จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี หรือประมาณ 34,000 บาท

โรงเรียนเอกชน

ในประเทศนิวซีแลนด์บางสถาบันที่เป็นเจ้าของโดยหน่วยงานเอกชน จะยังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่แล้ว เงินสนับสนุนของโรงเรียนเอกชนมักมาจากการบริหารจัดการ และจากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากผู้ปกครอง สถาบันเหล่านี้จะมีหลักสูตรการเรียน – การสอนเป็นของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักสูตรประจำชาติ ส่วนการชำระค่าธรรมเนียม ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนบางแห่งจะรับนักเรียนทั้งชายและหญิง หรือที่เรียกว่า ‘โรงเรียนสหศึกษา’ ส่วนโรงเรียนบางแห่งจะเปิดรับเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ในขณะที่บางแห่งจะมีการเปิดเป็นโรงเรียนประจำอีกด้วย โดยโรงเรียนในประเภทนี้เอง จะมีอัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี หรือประมาณ 450,000 บาท

แนะนำอ่านต่อ : วิธีสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

ไม่เพียงแต่ ‘ประเภทของโรงเรียน’ และ ‘ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์’ เท่านั้นที่เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้ ใส่ใจ รวมถึงคำนึงต่อการเรียนต่อของบุตร-หลานในระดับมัธยมศึกษายังดินแดนเมฆขาวแห่งนี้ แต่ปัจจัยด้านเมือง – ภูมิภาค – โรงเรียนยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับภายในประเทศ จะเป็นอีกปัจจัยรองที่จะมาช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจ เลือกสถาบันการศึกษาของบุตรหลานให้มั่นใจมากที่สุด ซึ่งเทคนิคและปัจจัยดังกล่าวนี้ เราจะพาทุกคนไปค้นคว้ากันต่อในตอนหน้า อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ~

แนะนำอ่านต่อ : 6 อันดับโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ที่น่าสนใจ