เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงมีความฝันที่อยากจะเรียนต่อในประเทศยอดฮิตอย่างอเมริกา แต่จะไปเรียนเองก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเหลือเกิน การสมัครทุนเรียนต่อจึงเป็นตัวเลือกดี ๆ สำหรับน้องที่มีความสนใจเรียนต่ออเมริกา ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งทุนที่ใครอยากเรียนต่อต้องรู้จักไว้ รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน! กับทุน Fulbright “Fulbright Scholarship” หนึ่งในทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่รองรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ได้ไปเรียนกันแบบไม่ต้องใช้ทุนกันเลยทีเดียว จะมีรายละเอียดยังไงบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ

ทุน Fulbright คืออะไรกันนะ?

“ทุน Fulbright (Fulbright Scholarship)” เป็นทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งก่อตั้งโดย Senator J. William Fulbright ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาสหัรฐ ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและความก้าวหน้าในสังคม จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่าง ๆ ทำให้เกิดการก่อตั้ง Fulbright โดยมีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของนักเรียนจากหลากหลายชาติที่เข้ามาเรียนต่อ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 ประเทศของเรามีมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน เกิดขึ้น โดยทำหน้าที่บริหารจัดการทุน Fulbright ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของผู้แทนรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมของทั้งสองประเทศ

ความน่าสนใจของทุน Fulbright?

Fulbright Scholarship เป็นทุนรัฐบาลสหรัฐที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน นับว่าเป็นทุนที่เป็นที่ยอมรับจากวงการการศึกษาทั่วโลก จึงนับว่ามีความน่าเชื่อถือสูง โดยทุน Fulbright จะดูแลค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกด้านเมื่อเราไปศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็น

 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

ที่จริงต้องบอกเลยว่ามีทุนรัฐบาลสหรัฐมากมายในตอนนี้ แต่ Fulbright Scholarship เป็นหนึ่งในไม่กี่ทุนที่เป็นทุนเต็มจำนวนแบบได้เปล่า “หรือไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น” โดยเปิดให้มีทุนการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีทุนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อีกหลายทุน ทั้งทุนศึกษาดูงาน ทุนอบรม ทุนให้อาจารย์มาร่วมสอนในสถาบันการศึกษาในไทย เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการในการศึกษาอย่างหลากหลาย!

นอกจากนี้นักเรียนทุน Fulbright จะมีการพบปะหรือรวมตัวกันอยู่ตลอดเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกทุนทั้งเก่าและใหม่ ทำให้เราได้มีโอกาสในการเดินทางไปยังรัฐอื่น ๆ ในอเมริกาและได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Fulbright Scholarship มีทุนอะไรบ้าง?

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

เดิมชื่อ ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท (Open Competition Program) เป็นทุนสำหรับบุคคลทัวไปที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่อเมริกาในสาขาต่าง ๆ ยกเว้นแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัครทุกปีระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน จำนวน 7-8 ทุน

ทุนวิจัยสำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาเอก (Fulbright Junior Research Scholarship Program)

เป็นทุนเพื่อการเดินทางไปทำงานวิจัยกับสถาบันในอเมริกา สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีผลการเรียนดี โดยเปิดรับสมัครทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน จำนวน 5 ทุน

ทุนพัฒนาผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย (University Staff Development Program)

เป็นทุนเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก สำหรับอาจารย์หรือผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดี โดยเปิดรับสมัครทุกปีระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม จำนวน 2- 3 ทุน

ทุนสำหรับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Visiting Scholar Program)

เป็นทุนเพื่อการทำวิจัยขั้นสูงกับสถาบันในอเมริกา สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยเปิดรับสมัครทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จำนวน 3 ทุน

ทุนอบรมงานวิจัย (Hubert H. Humphrey Fellowship Program)

เป็นทุนเพื่อการอบรมและศึกษางานวิจัยของ Hubert H. Humphrey Fellowship สำหรับข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีให้เลือกกว่า 20 สาขาวิชา ส่วนใหญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การวางแผนไปจนถึงการจัดการสิงแวดล้อม โดยเปิดรับสมัครทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จำนวน 2 ทุน

ทุนพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมในสาขาที่กำหนด (Fulbright Scholar-in-Residence Program)

เป็นทุนในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมบรรยายในสาขาวิชาที่กำหนด สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครทุกปีระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –  มีนาคม จำนวน 1 ทุน

ทุนร่วมสอนและวางแผนหลักสูตร (Study of United States Institute Program)

เป็นทุนให้อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ ร่วมเยี่ยมชมโครงการและทำกิจกรรมวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอเมริกา โดยเปิดรับสมัครทุกปีช่วงเดือนมกราคม ทั้งหมด 5 โครงการ

ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิชาการ (Fulbright New Century Scholars Program)

เป็นทุนวิจัยเพือการพัฒนาภาวะโลกต่าง ๆ ในปัจจุบัน สำหรับอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยผู้มีความสามารถโดดเด่น โดยเปิดรับสมัครทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม จำนวนประมาณ 30 ทุนทั่วโลก

ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์ (Fulbright Administrator Exchange Program)

เป็นทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับอาจารย์จากอเมริกา ซึ่งต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป เปิดรับสมัครทุกปี จำนวน 3 ทุน

ทุนฝึกอบรมสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)

เป็นทุนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู-อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา ในการเดินทางไปอบรมระยะสั้นที่ประเทศอเมริกา ระยะสั้น 6 อาทิตย์ โดยเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม โดยในปี 2564 นั้นมอบให้คุณครูชาวไทย จำนวน 4 ทุนการศึกษาด้วยกัน

ใครสามารถสมัครทุน Fulbright ได้บ้าง?

จริง ๆ แล้ว Fulbright Scholarship ในแต่ละโครงการจะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอทุนแตกต่างกันไป กำหนดตั้งแต่อายุ 23 – 58 ปี แต่โดยทั่วไปผู้ยื่นขอทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ถือสัญชาติไทย 
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษา TOEFL 550 PBT / 213 CBT / 80 iBT
 • ต้องไม่เคยศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกามาก่อน

อยากสมัครทุนทำยังไง?

Fulbright Scholarship สามารถสมัครได้ง่าย ๆ โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อม ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทุน ได้ที่ www.fulbrightthai.org โดยจะมีการเปิดให้ดาวน์โหลดเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเปิดรับสมัครทุนนั้น ๆ 
 2. ผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
 3. สำเนาผลการทดสอบทางภาษา TOEFL 
 4. ประวัติส่วนตัว (CV) 
 5. เอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัย (LOR)

เมื่อเตรียมเอกสารข้างต้นครบถ้วน ก็สามารถส่งเอกสารแบบ EMS ผ่านทางไปรษณีย์ไทยหรือยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ที่ตั้ง : เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

เบอร์ติดต่อ : 02 – 285 – 0581 ถึง 2

Facebook : facebook.com/FulbrightThailand

Website : www.fulbrightthai.org

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันที่อยากจะเรียนต่อในอเมริกา บอกเลยว่า Fulbright Scholarship เป็นทุนที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะมีความเปิดกว้างและมีความหลากลหายของสาขาวิชา “ที่สำคัญเป็นทุนให้เปล่าที่เราไม่ต้องพันธะใด ๆ หลังเรียนจบ” ทุนดีขนาดนี้ใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในช่องทาง Facebook หรือติดตามการอัปเดทข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ข้างต้นได้เลยนะคะ จะได้ไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในการเรียนต่อที่อเมริกากันนะคะ

สามารถติดตามข้อมูลทุนการศึกษา และทุนเรียนต่อต่างประเทศทั้งหมด ได้ที่นี่ค่ะ ทุนการศึกษา