ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติกว่า  300,000 คนทั่วโลก เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องมาจากระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเองนั้น ขึ้นชื่อเรื่องการเปิดกว้างสำหรับทุกคน และยังมีนโยบายจากภาครัฐ เรื่องความเท่าเทียมระหว่างนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ อัตราค่าเล่าเรียนจึงถูกกำหนดโดยกฏหมาย ช่วยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ “จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ” แถมยังได้สิทธิประโยชน์ เช่น ประกันสุขภาพ แบบเดียวกันอีกด้วย

บทความนี้ นอกจากเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับทุน Franco Thai (ฟรองโก้ไทย) แล้ว เรายังมาแนะนำวิธีการหาข้อมูลมหาวิทยาลัย และคณะที่น่าสนใจ รวมไปถึงวิธีการสมัครทุน Franco Thai อีกด้วย จะมีขั้นตอนแบบไหนบ้าง? ตามมาดูกันเลย!!

ค่าเล่าเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ค่าเทอมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะถูกกำหนดโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งกำหนดให้มีอัตราที่เท่ากันทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ที่ประมาณ €10,000 ต่อปี โดยที่รัฐบาลฝรั่งเศสมีนโยบายสนับสนุน และให้เงินอุดหนุนค่าเทอมในระดับอุดมศึกษาในสถาบันของรัฐ

สำหรับนักศึกษาที่เป็นพลเมือง หรือมีสถานะเป็น Permanent Resident ของประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป รัฐบาลฝรั่งเศศจะมีอัตราการอุดหนุนค่าเทอมที่ค่อนข้างสูง โดยที่ส่วนต่างของค่าเทอมที่นักศึกษาจะต้องชำระเองถือว่าไม่สูงเลยทีเดียว

 • €170 ต่อปี สำหรับระดับปริญญาตรี
 • €243 ต่อปี สำหรับระดับปริญญาโท
 • €601 ต่อปี สำหรับการเรียนในสายวิศวกรรม
 • €380 ต่อปี สำหรับระดับปริญญาเอก

ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ “รวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทย” ปัจจุบันมีการปรับลดอัตราส่วนอุดหนุนค่าเทอมในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นักศึกษาจากต่างชาติจึงต้องจ่ายค่าเทอมที่สูงขึ้นกว่าในอดีต คือ

 • €2,770 ต่อปี สำหรับระดับปริญญาตรี
 • €3,770 ต่อปี สำหรับระดับปริญญาโท
 • €380 ต่อปี สำหรับระดับปริญญาเอก

ทุน Franco Thai คืออะไร?

“ทุนฟรองโก้ไทย” เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักศึกษาไทย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดสรรโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นหนึ่งในทุนเรียนต่อฝรั่งเศสที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นทุนที่มอบให้โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และยังสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

ทุน Franco Thai นั้นจะไม่ครอบคลุมไปถึงค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียน!

ทุนการศึกษานี้ จะมอบให้แก่ผู้ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก

ทุนที่สามารถสมัครได้มีกี่ประเภท?

ทุนฟรองโก้ไทย นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

 1. Full Scholarship ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ผู้ที่ได้รับทุนนั้น จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (นักศึกษาระดับปริญญาโทจะอยู่ที่สูงสุด €700 ระดับปริญญาเอกจะอยู่ที่สูงสุด €1,060) ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมถึงความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ
 2. Co-Funding Scholarship ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน โดยที่ผู้ได้รับทุนต้องหาผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเอง เนื่องจากทุนประเภทนี้จะครอบคลุมแค่ในส่วนของความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ

และยังรวมไปถึง “สิทธิประโยชน์จากการเป็นนักเรียนทุนฟรองโก้ไทย” อาทิเช่น สิทธิพิเศษในการจองที่พักสำหรับนักศึกษา, การยกเว้นค่าวีซ่า, การช่วยเหลือจาก Campus France Paris, คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส Intensive จาก Alliance Française Bangkok และอื่น ๆ

วิธีการหาข้อมูลมหาวิทยาลัยและคณะที่สนใจ

วิธีการค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยและคณะที่เปิดสอนในประเทศฝรั่งเศสที่ง่ายที่สุด คือการเข้าไปค้นหาผ่านทางเว็ปไซต์ Campus France Online Catalogues

ซึ่งในเว็ปไซต์จะสามารถค้นหาหลักสูตร แยกตามระดับการศึกษาได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และยังสามารถค้นหาหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการค้นหามหาวิทยาลัยตามที่ตั้ง ก็สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ Campus France

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ยังสามารถเข้าไปติดต่อ สอบถามข้อมูล หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อได้ที่ Campus France ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานฑูตฝรั่งเศส ในซอยเจริญกรุง 36 ได้เช่นเดียวกัน

วิธีสมัครทุน

“ทุนฟรองโก้ไทย จะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน” โดยในช่วงเดือนมกราคมทาง Campus France จะจัด workshop แนะนำรายละเอียดของทุน รวมไปถึงการเตรียมตัวต่าง ๆ โปรแกรมนี้จะปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ (ปี 2021 ปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 กันยายน 2021 (สำหรับโปรแกรมปี 2021)
 • สัญชาติไทย
 • มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศส

สมัครผ่านระบบออนไลน์

การสมัครทุนการศึกษา Franco Thai จะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ www.francothai-science.org/scholarships เท่านั้น โดยจะต้องแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

 • สำเนา Passport หรือ บัตรประชาชน
 • Resume ที่มีข้อมูลการศึกษาทั้งหมด
 • Cover Letter อธิบายถึงความสนใจและจุดมุ่งหมายในการไปเรียนต่อ
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี ,ปริญญาโท และปริญญาเอก เท่านั้น)
 • Transcript ของมหาวิทยาลัย

สำหรับระดับปริญญาโท ต้องยื่น “Copy of enrolment attestation” หรือจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยด้วย หากสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียน ยังไม่เปิดรับสมัคร ให้ยื่นสำเนาการโต้ตอบทาง email ระหว่างมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส กับผู้สมัครเพื่อยืนยันความต้องการที่จะเข้าศึกษา

สำหรับระดับปริญญาเอก ต้องยื่นหนังสือรับรองที่ลงชื่อโดย Supervisor ระบุถึงพันธะที่จะเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาในการทำ Thesis ในกรณีที่เป็น Co-supervision ก็จะต้องลงชื่อ supervisor ทั้งสองคน ระบุถึงพันธะที่จะช่วยดูแล ให้คำปรึกษาทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย “พร้อมยื่นคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย” (2-3หน้า) รวมไปถึงแผนงานโดยละเอียด หากเป็นการ Co-supervision ให้ยื่นแผนการที่อธิบายช่วงเวลาที่จะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสในระหว่างการทำงานวิจัยด้วย

เอกสารเพิ่มเติม

 • หนังสือแสดงพันธะ Cost-sharing จากองค์กร
 • Recommendation letter จากที่ทำงาน หรือมหาวิทยาลัย
 • Language proficiency certificates เช่นภาษาฝรั่งเศส (TCF, DELF, DALF) หรือ ภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS)

ช่องทางการติดตามทุน

“ทุนฟรองโก้ไทย” เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักศึกษาไทย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดสรรโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และยังมีหน่วยงาน Campus France ที่เข้ามาแนะนำและให้ความรู้ ไม่เฉพาะทุนการศึกษาหรือทุนรัฐบาลฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

 • แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่นนิทรรศการการศึกษาต่อที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือนิทรรศการศึกษาต่อประจำปีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน ก.พ.
 • จัดสัมมนาระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาต่อและตัวแทนจากสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส
 • จัดสัมมนาระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาต่อและนักเรียนเก่าฝรั่งเศส

ถ้าสนใจศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส Campus France เป็นหน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อที่พวกเราอยากแนะนำ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email : bangkok@campusfrance.org

เบอร์โทร : 02-627-2160 และ 02-627-2107

Facebook : www.facebook.com/CampusFranceThailand

Website : www.thailande.campusfrance.org/th

ถ้าน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส พวกเรา Owl Campus ขอให้ประสบความสำเร็จทุก ๆ คนนะครับ และหากว่าน้อง ๆ กำลังสนใจการไปเรียนต่อยังประเทศในฝั่งยุโรป เรามีบทความที่อยากจะแนะนำให้ลองศึกษาเพิ่มเติม นั่นก็คือ : ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท Erasmus Mundus แน่นอนว่าประเทศฝรั่งเศสก็มอบทุนนี้ด้วยเช่นกันครับ