Erasmus Mundus เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มาของชื่อทุนมาจากชาวดัตซ์ที่ชื่อ Desiderius Erasmus Roterodamus หรืออีราสมุสแห่งร็อตเตอร์ดัม ซึ่งเป็นนักปราชญ์สายมนุษยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลมากที่สุดในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป หรือช่วงศตวรรษที่ 15  สหภาพยุโรปเริ่มต้นโครงการและแจกทุนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2004 จากนั้นจึงถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Erasmus+ ในปี 2013 อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครก็ยังรู้จักกันในฐานะชื่อ Erasmus Mundus เช่นเดิมและหลักการให้ทุนไม่มีความแตกต่างจากเดิม ทุน Erasmus Mundus เป็นรูปแบบการเคลื่อนย้ายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้นักเรียนจากสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรปได้พัฒนาการศึกษา การฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป็นการดึงดูดทรัพยากรชั้นเยี่ยมให้สหภาพยุโรป

นอกจากจุดประสงค์ที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาในระดับสูงของยุโรปด้วยการมอบทุนให้กับนักศึกษาที่มาจากนอกสหภาพยุโรปแล้ว ยังเป็นการดึงดูดให้ทรัพยากรชั้นยอดผ่านทุนการศึกษา และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสหภาพยุโรปให้ทั่วโลกได้เห็น นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการเหมือนภารกิจด้านมนุษยชาติอย่างหนึ่งด้วยการนำนักเรียนทุกเชื้อชาติมารวมไว้ในห้องเดียวกันเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกันระหว่างวัฒนธรรม

ระบบการเรียนจะมีสิ่งที่เรียกว่า European Credit Transfer and Accumulation System หรือ ECTS ซึ่งเป็นระบบหน่วยกิตที่จะบอกจำนวนปีที่ต้องเรียนจบให้ได้ โครงการส่วนใหญ่จะมีจำนวนหน่วยกิตที่ 120 ซึ่งหมายถึงต้องเรียนจบภายใน 2 ปี (รวมเวลาทำวิทยานิพนธ์) 90 หมายถึงต้องเรียนให้จบภายใน 1 ปีครึ่ง (รวมเวลาทำวิทยานิพนธ์) และ 60 หมายถึงต้องเรียนให้จบภายใน 3 เทอมหรือ 1 ปีรวมเวลาทำวิทยานิพนธ์เช่นกัน

European Commission

จุดเด่นของทุน Erasmus Mundus

จุดเด่นของทุนดังกล่าวอยู่ที่การเป็นทุนปริญญาโทซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกมหาวิทยาลัย/ประเทศที่ต้องการศึกษาได้ 2-3 แห่งจากทั้งหมด 4 แห่ง และเรียนจบได้ภายใน 2 ปี และเป็นทุนให้เปล่าสำหรับผู้สมัครหรือผู้ยื่นขอทุนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเอกสารการสมัครและระดับความสามารถทางวิชาการ แต่ละโครงการหรือแต่ละคณะจะมีจำนวนการรับผู้สมัครที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน ก็จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 2 ปี และยังมีเงินสำหรับค่าที่อยู่อาศัย บางคณะและบางโครงการอาจมีค่าเดินทางและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เช่นค่าประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุ

Programme Country และ Partner Country

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นทุนให้เปล่าและดูเหมือนเป็นของโอกาสในการศึกษาที่ดีมากๆ ราวกับเป็นทุนในฝันของผู้สมัครหลายคน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณาโดยเฉพาะเมื่อเราไม่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน เรื่องดังกล่าว คือ เงื่อนไขเรื่อง Programme country และ Partner country ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้สมัครที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปและชาวยุโรปที่กำหนด โดย

  • Programme country คือ ผู้สมัครเป็นพลเมืองของกลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศและพลเมืองของประเทศในทวีปยุโรปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปอีก 6 ประเทศ ในขณะที่
  • Partner country คือผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากกลุ่มประเทศตามที่ระบุไว้ใน Programme country

และโครงการทุกโครงการที่เปิดรับสมัครก็มีเงื่อนไขนี้ให้พิจารณาก่อนสมัคร เพราะหมายถึงค่าเล่าเรียนที่เราต้องจ่ายเองหากเราไม่ได้รับทุน

ความแตกต่างของค่าเล่าเรียน

ความแตกต่างของ 2 กลุ่มนี้นอกจากเป็นเรื่องของกลุ่มประเทศแล้ว ยังมีเรื่องของความแตกต่างของค่าเล่าเรียนต่อปีอีกด้วย ค่าเล่าเรียนของผู้สมัครที่มาจาก Programme country จะมีราคาถูกกว่าค่าเล่าเรียนของผู้สมัครที่มาจาก Partner country ถึง 2 เท่า อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครที่มาจาก Partner country พำนักอาศัยหรือทำกิจกรรม (เรียน ฝึกอบรมหรือทำงาน) ในประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Programme country เป็นเวลามากกว่า 12 เดือนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (นับจากวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครโครงการดังกล่าว) ก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม Programme country ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าเราจะเสียค่าเล่าเรียนต่อปีที่น้อยลงแม้ว่าเราไม่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ค่าอาหารและค่าเดินทางเอง

ยกตัวอย่างเช่น โครงการ International Master on Wine Tourism Innovation ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงไร่ไวน์และศึกษาวัฒนธรรมการทำไวน์ใน 3 ประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องการส่งออกไวน์ คือ ฝรั่งเศส สเปนและโปรตุเกส แม้ทางโครงการจะให้ทุนกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ แต่หากผู้สมัครไม่ได้รับทุนตามที่ขอไว้ แต่ยังได้รับสิทธิ์ให้เข้าเรียน ก็จะต้องหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนการเรียนด้วยตนเอง

International Master on Wine Tourism Innovation

อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครกลัวว่าจะไม่ผ่านการพิจารณาการให้ทุนตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือกสมัครในส่วนที่เป็น self-funded applicants หรือใช้เงินตัวเองเรียนก็ได้ และเมื่อต้องหาเงินมาเรียนเอง เงื่อนไขเรื่อง Programme country และ Partner country ในข้างต้นจะนำมาใช้กับผู้สมัครทันที โดยเฉลี่ยแล้ว ค่าเล่าเรียนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 ยูโรต่อปีสำหรับผู้สมัครที่มาจาก Programme country และ 9,000 ยูโรต่อปีสำหรับสำหรับผู้สมัครที่มาจาก Partner country แม้ราคาจะถูกกว่าหลักสูตรปริญญาโทที่อื่นเมื่อเทียบระยะเวลา 2 ปีเท่ากัน แต่ก็ยังมีเรื่องการปรับตัวและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละประเทศที่เราต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน

ก่อนที่จะสมัครทุน Erasmus Mundus อ่านหัวข้อนี้ก่อนนะ

จุดที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่ง คือ บางโครงการหรือบางคณะมีจำนวนประเทศให้เลือกไปศึกษามากกว่า 4 ประเทศ และจำนวน ECTS หรือจำนวนหน่วยกิตในการเรียนก็อาจน้อยจนเหมือนถูกบังคับให้รีบเรียนจบภายในระยะเวลา 1 ปีหรือ 1 ปีครึ่ง ซึ่งหมายความว่าเวลาที่เราจะใช้ในแต่ละประเทศจะน้อยลง กว่าจะปรับตัวที่ประเทศแรกได้ ก็ต้องย้ายไปประเทศที่ 2 แล้วเป็นต้น ทำให้บางคนที่ต้องการมาซึมซับบรรยากาศต่างบ้านต่างเมืองระหว่างเรียนอาจต้องทำใจ ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องคำนึงถึงประเด็นนี้เช่นกันหากโครงการที่เราสนใจมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนโครงการอื่น

คำแนะนำเบื้องต้นก่อนการขอทุน

สำหรับวิธีการขอทุนนั้นมีความยากอยู่ตรงที่ในปีหนึ่งมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก เพราะทุนนี้เปิดโอกาสให้กับคนทั้งโลกสมัครได้ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากกว่า คือ เอกสารที่ต้องยื่น ซึ่งมีทั้งผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS สาขาที่ผู้สมัครเรียนจบมา ไปจนถึงประสบการณ์การทำงาน การเข้าคอร์สอบรมหรือกิจกรรมที่ทำในช่วงเรียนหรือหลังเรียนจบก็มีผลในการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้จดหมายหรือหนังสืออ้างอิงจากอาจารย์หรือหัวหน้างานมีความสำคัญเช่นกัน เพราะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีทักษะและความรับผิดชอบเพียงพอต่อการรับมือกับการเรียนหรือไม่ อีกทั้งแรงจูงใจหรือความต้องการของเราที่จะเข้าศึกษาต่อก็ต้องมีให้เห็นแบบประจักษ์ชัดแจ้ง เราจึงจะมีสิทธิ์รับทุนได้

ถ้าน้องๆอ่านมาจนถึงตรงนี้แล้วพร้อมจะลุยต่อ เรามาดูขั้นตอนการสมัครทุน Erasmus Mundus <—ได้ที่นี่เลย และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการขอทุน Erasmus Mundus กันนะ ^^

Owl Campus Team