Press ESC to close

Owl Campus

เว็บไซต์ Owl Campus เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในโรงเรียนหรือเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น บทความด้าน Education ประสบการณ์และรีวิวต่างๆ เราหวังว่าจะมีประโยชน์ และช่วยให้น้องๆทุกคนค้นหาตัวตนของตัวเองได้

หลักสูตรอังกฤษ British Curriculum

หลักสูตรอังกฤษ (The National Curriculum) ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้การศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นมีมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนเหมือน…

หลักสูตร The International Baccalaureate (IB)

หลักสูตร IB นั้นให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ และเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของความหลากหลาย (Diversity),…