Press ESC to close

Beaunt

นักเรียนแลกเปลี่ยนจีน ในยุคสมัยที่ยังไม่มี Social Media ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทข้ามชาติที่ไม่อยากทำแค่งานบริษัท ชอบหาเรื่องใส่ตัว ทำนู้นทำนี่ไปเรื่อย และการเขียน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากทำมาก ๆ และเชื่อว่า เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

นักเรียนแลกเปลี่ยนจีน ในปี 2006

หลายคนอาจจะนึกสงสัยว่า การได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเรียนนอกมันดียังไง!? ไปแล้วจะลำบากมั้ย เงินจะพอใช้รึเปล่า กังวลไปจนกระทั่งเราจะคุยกับคนที่นั่นรู้เรื่องหรือเปล่า จะกินยังไง…