ประเภทของโรงเรียน” และ “ระบบการศึกษา” ในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นปัจจัยสำคัญที่พ่อ-แม่ ผู้ปกครองต้องใส่ใจมาเป็นอันดับแรก ๆ แต่ใช่ว่าปัจจัยด้านอื่นจะมีความสำคัญน้อยกว่ากันไปเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยด้านทำเล – ที่อยู่ – เมือง ตลอดจนชื่อเสียงของโรงเรียนที่ยอดนิยมและเป็นที่ยอมรับแก่แวดวงการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ก็เป็นอีกหนึ่งในองค์ประกอบที่มีค่า ที่จะมาช่วยในการตัดสินใจการเลือกสรรสถาบันการศึกษาให้แก่บุตร-หลาน

อย่างที่ทราบกันไปก่อนหน้านี้ว่า ระบบการศึกษาในระดับชั้นประถมไปจนถึงมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ จะถูกแบ่งออกทั้งสิ้น 13 ชั้นปี หรือที่มักเรียกกันว่า Year 1 – Year 13 โดยในระดับชั้นมัธยมจะเริ่มต้นที่ Year 8 – Year 13 นั่นเอง ทั้งนี้ ประเภทโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ทั้ง 3 รูปแบบ อันได้แก่ โรงเรียนรัฐบาล – โรงเรียนกึ่งรัฐกึ่งเอกชน – โรงเรียนเอกชน ในปัจจัยด้านดังกล่าวนี้ ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลต่อหลักสูตรการศึกษาของบุตร-หลานในอนาคต การเข้าสังคม และค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเด็ก ๆ

บทความแนะนำ : ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โรงเรียนรัฐบาลที่เปิดเป็นสวัสดิการฟรีสำหรับเยาวชนอายุ 5 – 19 ปี จะมีข้อจำกัดเฉพาะเยาวชนสัญชาตินิวซีแลนด์ และชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าอยู่อาศัยถาวร (Permanent Resident) เท่านั้น

ส่วนโรงเรียนกึ่งเอกชนกึ่งรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ที่จะมีการเปิดกว้างสำหรับนักเรียนจากต่างชาติ ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มขึ้น แตกต่างกันไปตามสถาบัน ถัดจากประเภทของสถานศึกษาและระบบการเรียนของประเทศที่มีคุณภาพ ‘ชื่อเสียงโรงเรียน’ ก็เป็นอีกปัจจัยรองที่จะมาช่วยสนับสนุนการเลือกสถาบันการศึกษาให้แก่บุตร-หลานได้อีก เพราะเมื่อโรงเรียนใดได้ชื่อว่าเด่นและดี จนติดอันดับ พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองก็แทบจะไม่ต้องห่วงเรื่องมาตรฐานและประสิทธิภาพการเรียน-การสอนของสถาบันนั้น ๆ เลยก็ว่าได้

เช็กกันหน่อย กับ 6 อันดับโรงเรียนยอดนิยม – มีชื่อเสียงในประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปี 2021!

St. Cuthbert’ s College

โรงเรียนในสังกัดภาคเอกชนและยังเป็นประจำสำหรับนักเรียนหญิงอีกด้วย เหมาะแก่พ่อแม่-ผู้ปกครองที่มีลูกสาวหรือหลานสาว และต้องการไปเรียนต่อยังระดับมัธยมศึกษายังประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากระบบการศึกษาในหลักสูตร

นอกจากนี้ ที่ St. Cuthbert’ s College ยังมีหลักสูตรเฉพาะ ที่เรียกว่า “Kahunui Life Experience” เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในโลกกว้างภายนอกห้องเรียน โดยนักเรียนชั้นปีที่ 10 ทุกคนจะได้ไปใช้ชีวิตร่วมเดือนยังแคมปัสนอกสถาบัน ณ รัฐ เบย์ ออฟ เพลนตี้ (Bay of Plenty)

ข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม : St. Cuthbert’ s College

Pinehurst School

Pinehurst เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่เมือง Albany ทางตอนเหนือของโอ๊คแลนด์ ให้บรรยากาศเงียบสงบทั้งในและนอกโรงเรียน จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือจะรับนักเรียนราว ๆ 1,000 คนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อนักเรียนน้อย ครูจึงสามารถเข้าถึงนักเรียนทุก ๆ คนได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม : Pinehurst School

Kristin School

โรงเรียนเอกชน ที่เป็นสหศึกษา (ชาย/หญิง) ตั้งอยู่ในเขต Albany ตอนเหนือของเมืองโอ๊คแลนด์ มีนักเรียนราว ๆ 1,600 คน เปิดรับเด็ก ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ตลอดจนมัธยมศึกษา แถมยังมีศูนย์การเรียนรู้พิเศษ ที่จะคอยรับดูแลเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน จนถึง 4 ขวบ

นอกจากนี้ Kristin School ยังเป็นโรงเรียนแรกในนิวซีแลนด์ที่มีการปรับใช้หลักสูตร “IB (International Baccalaureate Program)” อีกทั้ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในหลักสูตร NCEA หรือหลักสูตรคุณวุฒิประจำชาติ และ IB Diploma หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ ซึ่งใช้แพร่หลายกว่า 156 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม : Kristin School

บทความแนะนำ : หลักสูตร IB คืออะไร?

ACG Parnell College

อีกโรงเรียนจากฝั่งโอ๊คแลนด์ ACG Parnell เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในภาคเอกชน ที่พร้อมรับทั้งเด็กชายและหญิง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทั้งด้านวิชาการและการเรียนรู้อื่น ๆ ทั้งนี้ ยังมีการสนับสนุนให้นักเรียนเปิดกว้างด้านการเรียนรู้นานาชาติ มีหลักสูตร IBDP : International Baccalaureate Diploma Program รองรับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย

ข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม : ACG Parnell

Macleans College

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ “และเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในนิวซีแลนด์” Macleans College ถูกก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 ที่สำคัญ โรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานศึกษานานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์อีกด้วย โดยในปัจจุบันมีนักต่างชาติกว่า 300 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม : Macleans College

Diocesan School for Girls

หากเดาจากชื่อก็คงไม่ต้องสงสัยว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับเด็กหญิงเท่านั้น Diocesan เป็นโรงเรียนในภาคส่วนเอกชน ที่มีชื่อเสียงอันยาวนาน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1903 โดยปกติ Diocesan School มักจะติดโผเป็น TOP 3 ของการจัดอันดับโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์อยู่เสมอ

นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นโรงเรียนที่ไม่เพียงเน้นแค่วิชาการเท่านั้น แต่ยังใส่ใจในเรื่องสายอาชีพหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะด้านดนตรี ตลอดจนศิลปะ

ข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม : Diocesan School

อีกประเด็นสำคัญที่ไม่แพ้ชื่อเสียงโรงเรียน นั่นก็คือ “เมืองที่เลือกอยู่อาศัย” ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความสะดวกสบาย รวมถึงการเข้ามาตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเด็ก ๆ และผู้ปกครองในการอยู่อาศัย ยังดินแดนนิวซีแลนด์อีกด้วย เพราะฉะนั้น ในขั้นตอนการเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับบุตร-หลาน การคำนึงถึงสถานที่หรือเมือง จึงเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องใส่ใจ

4 อันดับเมืองในนิวซีแลนด์ ที่เหมาะสมกับการศึกษา การันตีคุณภาพดี ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเด็ก ๆ

โอ๊คแลนด์ (Auckland)

โอ๊คแลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะตอนเหนือ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์และยังเป็นเมืองยอดฮิตติดอันดับในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย นอกจากนี้ที่โอ๊คแลนด์ ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สโนว์บอร์ด เล่นเซิร์ฟ บันจี้จมพ์ ดำน้ำ เดินป่าและปีนเขา นั่นส่งผลให้โอ๊คแลนด์จะเป็นแหล่งที่รองรับนักเรียนต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

อีกทั้งโอ๊คแลนด์ ยังถือเป็นเมืองยอดนิยมของเหล่านักเรียนต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นตอนต้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

เวลลิงตัน (Wellington)

เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ดินแดนเมฆสีขาวแห่งนี้ “เวลลิงตัน” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้บนเกาะเหนือ เมืองแห่งนี้เองที่เป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งของโอ๊คแลนด์เลยก็ว่าได้ เพราะชาวต่างชาติหลายคนมักชื่นชอบการอยู่อาศัยในเวลลิงตันมากกว่าโอ๊คแลนด์เสียอีก

เวลลิงตัน อาจเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ แต่สำหรับผู้ปกครองและเด็กๆ คนไหนชื่อชอบความไม่วุ่นวายมากนัก ที่นี่ก็จะเป็นอีกวิถีชีวิตที่ตอบโจทย์ ที่สำคัญ การวางแผนชีวิตวัยเรียนสำหรับบุตร-หลาน ณ เมืองแห่งนี้ ยังถือเป็นการต่อยอดในระยะยาวได้อีกด้วย เนื่องจากเวลลิงตัน มีชื่อเสียงในด้านมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย

ไครสต์เชิร์ช (Christchurch)

อีกเมืองที่มักขั้นชื่อเรื่องการศึกษา “ไครสต์เชิร์ช” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะใต้ เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในระแวกนั้น นอกจากนี้ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น ‘เมืองที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทั่วโลก’ เนื่องจากได้มีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2011 ที่ไครสต์เชิร์ช ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของชุมชน ซึ่งจะทำให้มุมมองของการท่องโลกเปลี่ยนไปเมื่อได้มาเรียนต่อ

ดะนีดิน (Dunedin)

เมืองที่ขึ้นชื่อว่าค่าครองชีพถูกในประเทศนิวซีแลนด์ “ดะนีดิน” ยังเป็นเมืองหลักของภูมิภาคโอทาโก มีชื่อเรียกกันเล่นๆ ว่า “เอดินเบิร์กแห่งนิวซีแลนด์” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการผสมผสานความเป็นสกอตแลนด์เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น

หลังจากมีการก่อตั้งคริสตจักรเสรีแห่งสกอตแลนด์ที่ดะนีดิน ก็ส่งผลให้มีชาวสก็อตอพยพมาเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบัน ดะนีดิน เป็นเมืองยอดนิยมในหมู่นักศึกษาสายรักธรรมชาติและสัตว์ป่า หากเด็กนักเรียนคนไหนชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและชีวิตสัตว์ ที่นี่จะเป็นอีกเมืองที่ช่วยต่อการตัดสินใจในการเลือกสถาบันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งที่ดะนีดิน ยังได้เน้นการเรียนการสอนด้านสัตววิทยา ชีววิทยา รวมถึงแพทยศาสตร์อีกด้วย

ปัจจัยอื่น ๆ ในการเลือกโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

หากสถานที่และชื่อเสียงของสถานศึกษา รวมถึงปัจจัยก่อนหน้า จะยังทำให้เหล่าพ่อแม่-ผู้ปกครอง ไม่สามารถตัดสินใจเลือกสรรสถาบันให้กับบุตร-หลานได้ ยังเหลือปัจจัยสุดท้ายที่จะเป็นตัวช่วยในการชี้วัด ว่าโรงเรียนไหนที่ใช่ที่สุด ได้แก่ “ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต (Cost)” แน่นอนว่าขึ้นชื่อเรื่องค่าใช้จ่าย ตัวแปรสำคัญต่อการใช้ชีวิต การอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ อาจทำให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ไม่ว่าจะค่าเทอม หรือ ค่าที่พัก รวมถึงผู้ปกครองจะสามารถเลือกให้เด็ก ๆ อาศัยอยู่ใกล้กับสถานศึกษาได้อีกด้วย

สำหรับค่าเทอมของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ก็ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของเมือง หากต้องการคุณภาพการศึกษาแบบฉบับในโอ๊คแลนด์ ก็อาจจะเป็นต้องจ่ายแพงขึ้นมาอีกนิด แต่ใช่ว่าในหลายเมืองที่มีค่าครองชีพถูก ระบบการศึกษาก็จะถูกตาม เพราะที่นิวซีแลนด์ระบบการศึกษาหนาแน่นและไว้ใจได้เสมอ

และหากพ่อแม่ – ผู้ปกครองคนใด คำนวณค่าใช้จ่ายกันไม่ถูก ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ได้มีตัวช่วยมารองรับ กับเว็บไซต์ My StudyNZ ที่จะมาช่วยเหลือในการคำนวณค่าใช้จ่ายของการส่งบุตรหลานไปเรียนยัง โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด คราวนี้ผู้ปกครองก็จะหมดความกังวลได้ไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ