ทุน Erasmus Mundus เป็นทุนที่มีโครงการและคณะให้เลือกเรียนได้มากกว่า 100 โครงการ มีทั้งสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์ภาษาหรือสายสังคมศาสตร์ แต่ละโครงการก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ ขอนำเสนอสาขาที่น่าสนใจจาก “ทุน Erasmus Mundus” ทั้งของสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ โดยสาขาที่เลือกมาเป็นสาขาที่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

JAPAN-EUROPE MASTER ON ADVANCED ROBOTICS

สถาบันที่เข้าร่วม:

 • Keio University (Japanese Coordinator) ประเทศญี่ปุ่น
 • Ecole Centrale de Nantes (European Coordinator) ประเทศฝรั่งเศส
 • University of Genoa Warsaw ประเทศอิตาลี
 • University of Technology ประเทศโปแลนด์

เป็นโครงการปริญญาโทที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยของสหภาพยุโรปและ 1 มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาเรื่องหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่เรียนจบมาทางสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมระบบ คุณสมบัติอื่นๆ  ที่ต้องมีก็คือผลสอบภาษาอังกฤษอย่างเช่น TOEIC ต้องได้ 800 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (CBT 220, PBT 550, IBT 80) หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือนายจ้าง หนังสือแสดงความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ

คนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ชั้นยอดของยุโรปและญี่ปุ่นถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก แถมเขารับประกันว่าคนที่จบจากโครงการนี้อนาคตในหน้าที่การงานสดใสอีกต่างหาก

Erasmus Mundus Joint Master Degree in Medical Imaging and Applications

สถาบันที่เข้าร่วม:

 • University of Girona ประเทศสเปน
 • University of Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส
 • Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ประเทศอิตาลี

ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่งที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยของสหภาพยุโรป คือ สเปน ฝรั่งเศสและอิตาลี เพราะโครงการนี้ทำการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยีทางแพทย์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยียุคดิจิตอลอย่างปัญญาประดิษฐ์ machine learning การฉายภาพทางไกลและการวิเคราะห์โรคผ่านเครื่องมือแสดงภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษามาจากวิศวกรรมศาสตร์สาขาการสื่อสารทางไกล ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมหรือคนที่จบสายวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT หนังสือรับรองจากอาจารย์ หนังสือแสดงความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ หนังสือเดินทาง รูปถ่าย รวมไปถึงใบสมัครงาน

แม้เป็นโครงการที่ดูแล้วว่ากว่าจะเตรียมสมัครขอทุนและเรียนให้จบก็ยากพอสมควร แต่ถือว่าคุ้มค่าเพราะเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในยุคที่โรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลก การติดต่อสื่อสารทางไกลจึงเป็นสิ่งสำคัญยามที่ไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ยิ่งรวมเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลต่างๆ นำเข้ามาใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย สาขานี้จึงจำเป็นต่ออนาคตและต่อยอดไปสู่งานหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น

European Master in Embedded Computing Systems

สถาบันที่เข้าร่วม:

 • TU Kaiserslautern (TUK) ประเทศเยอรมนี
 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU) ประเทศนอร์เวย์
 • Politecnico di Torino (POLITO) ประเทศนอร์เวย์
 • University of Southampton (UoS) สหราชอาณาจักร

เป็นโครงการที่สอนเกี่ยวกับระบบฝังตัวของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไล่ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มือถือไปจนถึงสมองกลของรถไฟฟ้า ข้อดีของการเรียนในโครงการนี้ คือ ได้ไปเรียนที่ศูนย์กลางการวิจัยด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่เยอรมนีอย่างเมืองไกเซอร์สเลาเทิร์นซึ่งมีความร่วมมือกับบริษัทระดับโลก และประเทศทั้ง 4 ประเทศถือว่ามีจุดเด่นให้เรียนรู้แตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษามาจากวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT หนังสือรับรองจากอาจารย์ หนังสือแสดงความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อก็ยังเป็นเอกสารสำคัญในการสมัครขอทุนจากโครงการนี้เหมือนกับโครงการอื่นๆ

นับว่าโครงการนี้เป็นสาขาที่รองรับโลกอนาคตเช่นกัน เพราะกระแสรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์กำลังมาแรง หากจบจากโครงการนี้ไป ก็เรียกได้ว่าพร้อมทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกได้เลย

แนะนำโครงการสายวิทยาศาสตร์ไปแล้ว คราวนี้เรามาลองดูโครงการที่นักเรียนสายศิลป์สามารถเข้าเรียนได้และนำไปประยุกต์ใช้ไม่น้อยไปกว่าสายวิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

Erasmus Mundus Joint Master Degree on Wine Tourism Innovation

สถาบันที่เข้าร่วม:

 • Rovira i Virgili University ประเทศสเปน
 • University of Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส
 • University of Porto ประเทศโปรตุเกส

นอกจากสายศิลป์ที่น่าจะชอบสาขานี้แล้ว คงโดนใจคอไวน์อยู่พอสมควรเพราะโครงการนี้จะนำเราไปสู่ดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์อย่างสเปน ฝรั่งเศสและโปรตุเกส ศึกษาวิธีการทำไวน์ วัฒนธรรมการดื่มไวน์ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงไร่ไวน์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชิมไวน์และส่งออกไวน์ไปทั่วโลก เงื่อนไขในการเข้าเรียนโครงการนี้ นอกเหนือไปจากเอกสารการสมัครขอทุนเหมือนกับโครงการอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากขอคนที่จบสาขาการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ การบริหารการตลาด มนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยิ่งถ้าใครรู้ 1 ใน 3 ภาษานี้ (สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส) ก็ยิ่งได้เปรียบเพราะคณะกรรมการเขาจะพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะ

แต่หากใครเรียนจบสายวิทยาศาสตร์มาก็ต้องเป็นสาขาปลูกองุ่นและการทำไวน์ วิศวกรรมพืชไร่และการเกษตร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

แม้ประเทศไทยอาจไม่มีจุดเด่นเรื่องไวน์หรือการท่องเที่ยวที่มีไร่ไวน์ แต่อย่างน้อยสามารถนำมาปรับใช้กับการท่องเที่ยวในท้องงถิ่นบ้านเราได้ ในโลกยุคหลังโควิดผ่านพ้นไป การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนกระแส จากเดิมที่การท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ เน้นจำนวนและปริมาณการใช้จ่ายให้มากไว้ก่อน กลายมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว การเน้นคุณค่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว การเอาจุดเด่นเรื่องไร่ไวน์ของยุโรปมาลองประยุกต์กับการท่องเที่ยวของไทยน่าจะช่วยได้ดีเลยทีเดียว

Technology for Translating and Interpreting

สถาบันที่เข้าร่วม:

 • University of Wolverhampton สหราชอาณาจักร
 • University of Malaga ประเทศสเปน
 • New Bulgarian University ประเทศบัลแกเรีย
 • Ghent University ประเทศเบลเยียม

สำหรับสายศิลป์ที่ชอบการแปลภาษาเป็นชีวิตจิตใจ ขอแนะนำโครงการนี้เลย เพราะจะสอนให้เราเป็นนักแปลและนักล่ามที่เยี่ยมยอดผ่านเทคโนโลยีการแปลและการสื่อสารต่างๆ ช่วยให้เราแปลได้อย่างเข้าใจและถูกต้องตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ในโลกอนาคตที่ต้องการนักแปลและเทคโนโลยีการแปลมากยิ่งขึ้น เราอาจเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นก็เป็นได้

โครงการนี้รับคนที่จบปริญญาตรีสาขาการแปล การล่าม ภาษาสมัยใหม่ ภาษาศาสตร์ รวมไปถึงวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคนที่จบสายภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หากจบสายมนุษยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ มา ทางโครงการจะขอให้เราบอกด้วยว่าสิ่งที่เราเรียนจบมา เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจจะเรียนต่ออย่างไร ส่วนเอกสารการสมัครก็มีผลการศึกษา ใบสมัครงานที่บอกประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้อง จดหมายแนะนำตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจ หนังสือรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์หรือนายจ้าง หลักฐานที่อยู่ของเรา หนังสือเดินทางรวมไปถึงใบรับรองความสามารถทางภาษาอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส อิตาเลียน เยอรมัน กรีก รัสเซีย สเปน อาหรับ ดัตซ์ เตอร์กิช เป็นต้น

เรียกได้ว่าใครจบสายภาษาต่างประเทศมา ก็มีโอกาสเรียนต่อโครงการนี้อยู่เหมือนกัน และที่สำคัญ คือ เรียนจบแล้ว สามารถทำงานกับคนต่างชาติ ต่างภาษาได้ดีกว่าเดิมด้วย

นี่คือการแนะนำหลักสูตรโดยทั่วไปที่น่าสนใจสำหรับคนจบสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ ใครถนัดหรือสนใจด้านไหน ก็สามารถเลือกดูและเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ได้เลย แต่ไม่ว่าเราจะจบสายไหนมา ความพยายามของเรา คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะตราบใดที่เรายังไม่ล้มเลิก ก็ยังมีโอกาสถึงเส้นชัยไม่วันใด ก็วันหนึ่ง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการคว้าทุน Erasmus Mundus น๊า

Owl Campus