ทุน Erasmus (Erasmus Mundus Scholarships) หนึ่งในทุนจากสหภาพยุโรปที่เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูคุ้นตากันบ้าง เพราะเป็นทุนที่มีโควตาจำนวนมากและหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ที่สำคัญมูลค่าทุนยังครอบคลุมทั้งค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงประกันสุขภาพอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นทุนที่น่าสนใจอย่างมาก สำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าทุนนี้มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง วันนี้เราจะพามาดูรายละเอียด “4 สาขาน่าเรียนจากทุน Erasmus Mundus ฉบับเข้าใจง่ายกัน”

Global markets, Local creativities (GLOCAL)

ทุนสาขาแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ Global markets, Local creativities (GLOCAL) เป็นหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 2 ปี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น สลับกันไปทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนปกติและมีอบรมสัมมนาบ้าง

Global markets, Local creativities (GLOCAL) เป็นหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 2 ปี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น
เมือง Barcelona ประเทศสเปน – Global markets, Local creativities (GLOCAL)

โดยในปีแรกจะเปิดโอกาสให้เลือกเรียนอยู่ใน 5 มหาวิทยาลัยในยุโรปและเปลี่ยนไปเลือกเรียนใน 2 มหาวิทยาลัยนอกยุโรปได้ในช่วงปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้เห็นมุมมองด้านเศรษฐกิจทุนนิยมที่หลากหลายในทวีปที่แตกต่างกันไป ใครที่สนใจในเรื่องของการตลาดหรือระบบทุนนิยมที่ขับเคลื่อนโลกของเรา บอกเลยว่าสาขานี้น่าสนใจมาก ๆ

สถาบันที่เข้าร่วม

 • University of Barcelona (Spain)
 • Goettingen University (Germany)
 • Erasumus University (Netherlands)
 • University of Glasgow (Scotland)
 • Kyoto University (Japan)

เงื่อนไขการสมัครรับทุน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสมัครทุน : globallocal-erasmusmundus.eu

เอกสารการสมัครรับทุน

 1. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
 3. ผลสอบวัดระดับภาษา IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0)

Erasmus Mundus masters in Journalism, Media and Globalisation (Mundus Journalism)

ทุนนี้เป็นทุนหลักสูตรปริญญาโทจาก Erasmus Mundus เป็นระยะเวลา 2 ปี ในสาขาวารสารศาสตร์และสื่อมีเดีย ซึ่งเป็นการเรียนการสอนการวิเคราะห์ ตีความ และสร้างความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ที่เกิดในยุคโลกาภิวัตน์

4 สาขาน่าเรียนจากทุน Erasmus Mundus - Mundus Journalism
เมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี – Mundus Journalism

โดยในปีแรกของการเรียนจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ทุนกำหนด และสามารถเลือกที่เรียนในมหาลัยชั้นนำของยุโรปได้ในปีที่ 2 ทุนสาขานี้มีมหาวิทยาลัยให้เลือกเยอะเรียนเยอะถึง 10 แห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายของทุนในการสร้างนักสื่อสารเพื่อสามารถใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ บอกเลยว่าใครที่มีความใฝ่ฝันในด้านการใช้สื่อมีเดียเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้โลกรู้ พลาดไมได้จริง ๆ !

สถาบันที่เข้าร่วม

 • University of California (USA)
 • Swansea University (UK)
 • University of Hamburg (Germany)
 • University of Amsterdam (the Netherlands)
 • Danish School of Media and Journalism (Denmark)
 • City University London and Swansea University (Wales)
 • University of Technology Sydney (Australia)
 • University of Cape Town (South Africa)
 • Charles University (Prague)
 • Fudan University (China)

เงื่อนไขการสมัครรับทุน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การด้านการใช้สื่ออย่างน้อย 3 เดือน

ช่องทางการสมัครทุน : mundusjournalism.com

เอกสารการสมัครรับทุน

 1. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)                 
 3. ผลสอบวัดระดับภาษา IELTS แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0

Big Data Management and Analytics (BDMA)

Big Data Management and Analytics (BDMA) เป็นอีกหนึ่งสาขาของทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทของ Erasmus Mundus ระยะเวลาเรียน 2 ปีเช่นกัน ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์และการจัดการข้อมูลดิจิทัลเชิงลึก โดยทุนสาขานี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเหล่านักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถทำการตัดสินใจจากการอ่านข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ

Big Data Management and Analytics (BDMA) - 4 สาขาน่าเรียนจากทุน Erasmus Mundus
Paris ประเทศฝรั่งเศส – Big Data Management and Analytics (BDMA)

ในปีแรกจะไม่สามารถเลือกสาขาได้ แต่ในปีที่ 2 ผู้เรียนจะสามารถเลือกสาขาเฉพาะทางที่ต้องการได้โดยมีให้เลือกถึง 3 สาขา เรียกได้ว่าสาขานี้เหมาะกับคนที่มีความสนใจด้าน Big Data และ Data Science เชิงลึกอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูล ใครเรียนจบสาขานี้ไปรับรองว่าต้องเป็นที่ต้องการในองค์กรทั้งหลายอย่างแน่นอนค่ะ

สถาบันที่เข้าร่วม

 • Paris – Saclay University (France)
 • Eindhoven University of Technology (the Netherlands)
 • Polytechnic University of Catalonia (Spain)
 • Technical University of Berlin (Germany)
 • University of Padua (Italy)

เงื่อนไขการสมัครรับทุน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ช่องทางการสมัครทุน : bdma.ulb.ac.be

เอกสารการสมัครรับทุน

 1. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)                 
 3. ผลสอบวัดระดับภาษา IELTS แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0

Tourism Development and Culture (TourDC)

และสาขาสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในบทความนี้ ขอเอาใจคนรักการท่องเที่ยวกันสักหน่อยกับทุน Erasmus Mundusสาขา Tourism Development and Culture เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งมีการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวผสมผสานกับการทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั่วโลก ทั้งการท่องเที่ยวในเมือง การท่องเที่ยวออนไลน์ ไปจนถึงการออกแบบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการอีกด้วย ใครที่อยากเรียนรู้การท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการสร้างธุรกิจ ให้สาขานี้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ได้เลย

สถาบันที่เข้าร่วม

 • The University of Glasgow (UK)
 • University of Malta, Lund University (Sweden)
 • University Institute of Lisbon (Portugal)

เงื่อนไขการสมัครรับทุน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.0

ช่องทางการสมัครทุน : gla.ac.uk/postgraduate/taught/tourismdevelopmentculture

เอกสารการสมัครรับทุน

 1. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)                 
 3. ผลสอบวัดระดับภาษา IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0)

4 สาขาน่าเรียนจากทุน Erasmus Mundus

และทั้งหมดนี่คือ 4 สาขาน่าเรียนจากทุน Erasmus Mundus ซึ่งก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา อ่านแล้วใครที่สนใจเรียนในสาขาไหน ก็สามารถลองเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ EMJMD ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบเอกสาร เงื่อนไขและติดตามระยะเวลาในการสมัครให้ดี จะได้ไม่พลาดโอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศกันนะคะ

แนะนำอ่านต่อ

ทำไมทุนจาก Erasmus Mundus ถึงน่าสนใจ

วิธีการสมัครทุน Erasmus Mundus แบบ Step by Step

6 เคล็ดลับ! เตรียมตัวสมัครทุน Erasmus Mundus ให้ฉลุย!!