คณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกหนึ่งสาขาวิชายอดฮิต ที่น้อง ๆ นักเรียนหลายคนใฝ่ฝัน ด้วยความก้าวหน้าทางด้ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงทำให้มีภาควิชาและสาขาย่อยมากมายทางด้านวิศวกรรมที่เกิดขึ้นมา พร้อม ๆ กับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องของหุ่นยนต์(Robotic) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หรือจะเป็นด้านวิศวะกรรมการบิน ซึ่งก็ยังเป็นที่สนใจของน้อง ๆ หลาย ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศกรรมศาสตร์ในระดับมหาวิยาลัย นอกจากน้อง ๆ จะต้องรู้และเข้าใจตนเองก่อนว่าอยากเติบโตในสายอาชีพวิศวกรจริง ๆ หรือไม่ น้อง ๆ ยังต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจอีกว่า น้อง ๆ อยากเรียนในด้านไหน สาขาไหน โดยจะแบ่งย่อยออกไปอีกมากมาย ซึ่งการเข้าร่วมค่ายวิศวะฯ นอกจากจะช่วยตอบคำถามข้างต้นที่น้อง ๆ ต้องการแล้ว ยังสามารถเป็น Portfolio ที่ดีเยี่ยม ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจอีกด้วย ในวันนี้ พี่จึงได้รวบรวม “20 ค่ายวิศวะที่น่าสนใจ ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้าง!?” ไปลุยพร้อมกันได้เลย!

LarnGear – Chula

ค่ายลานเกียร์ จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งค่ายจะเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย และมีความสนใจในการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนกันยายน และค่ายจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือนมกราคมในปีถัดไป สำหรับปี 2564 ค่ายลานเกียร์ได้จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 – 11 มกราคม 2564 ซึ่งถือเป็นการจัดครั้งที่ 20

ค่ายวิศวะ ค่ายลานเกียร์
Photo : ค่ายลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย All Right Reserve

กิจกรรมในค่าย

ค่ายลานเกียร์ จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลารวม 4 วัน 3 คืน ซึ่งโดยปกติแล้วจะจัดแบบค้างคืน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นการเดินทางไป-กลับแทน ซึ่งมีระยะเวลาทำกิจกรรม 7.00 – 18.30 น. ทั้งนี้กิจกรรมในค่าย จะมีทั้งการให้ข้อมูลการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการจริง และกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยังมีกิจกรรมสันทนการ เพื่อช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในค่ายอีกมากมายด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 หรือ ปวช. ปีที่ 1-2
 2. ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 3. สามารถค้างคืนได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาจัดค่าย (กรณีที่จัดค่ายในรูปแบบค้างคืน) 
 4. ไม่เคยเข้าร่วมค่ายลานเกียร์มาก่อน

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายลานเกียร์ สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ www.larngear.com และมีเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • เอกสารรับรองจากผู้ปกครอง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.7

ในกรณีขอใบ ปพ. ไม่ทัน สามารถใช้ใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน ม.ต้น ครบทั้ง 6 ภาคเรียน (สำหรับน้อง ม.4), ใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน ม.4 ทั้ง 2 ภาคเรียน (สำหรับน้อง ม.5) / ใบ ปพ.7 ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุไม่เกิน 1 เดือน / ผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นที่กำลังศึกษา (ม.4 ใช้คะแนนสอบกลางภาค ม.4 เทอม 1) หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน ที่แสดงชัดเจนว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังกล่าว

การสอบสัมภาษณ์

เมื่อผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว จะมีการสอบสัมภาษณ์ โดยจะแบ่งเป็นรอบกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และ รอบต่างจังหวัด ซึ่งจะจัดสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลาครึ่งวัน โดยน้อง ๆ ต้องแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ พร้อมเตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน รหัส LG (ตรวจสอบได้ทาง www.larngear.com) ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในรอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 500 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่ายลานเกียร์ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.larngear.com และ Facebook Page LarnGear Camp

FECamp – Chula

ค่าย FECamp ย่อมาจาก Fundamental Engineering Camp คือ ค่ายติวความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) ที่จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค่ายจะรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 (ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีถัดไป) ซึ่งน้อง ๆ จะได้ทั้งความรู้ ได้ติวข้อสอบเสมือนจริง และได้รับมิตรภาพระหว่างพี่น้องและเพื่อนร่วมค่ายกลับไปอีกด้วย

กิจกรรมในค่าย

ค่าย FECamp จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 7 วันเต็ม ๆ แบบไปเช้า-เย็นกลับ ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมจะได้รับการติวเนื้อหาที่อัดแน่นและครอบคลุมการสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) ทั้งการให้เรียนผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ MyCourseVille และมีการทำ Pre-Test ก่อนเริ่มค่าย และ Post-Test, มีการสอนเทคนิคมากมายที่จะทำให้การทำข้อสอบ PAT3 ของน้อง ๆ ง่ายขึ้น, มีการแนะแนวข้อสอบเก่าที่น่าสนใจ, มีการจำลองการสอบแบบเสมือนจริง

และน้อง ๆ จะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ รวมทั้งยังมีพี่ ๆ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มาบอกเล่าประสบการณ์ตรง ทั้งวิธีเตรียมตัวสอบ และการใช้ชีวิตในมหาลัยอีกด้วย ซึ่งค่ายจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม และค่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ คือ อาจจะจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ในทุกสายการเรียน และกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีถัดไป

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย FECamp สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับได้ที่เว็บไซต์ www.fe.in.th โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.7 หรือ ใบเกรดเทอมล่าสุด ที่สามารถยืนยันตัวตนและระดับชั้นของนักเรียนได้
 • และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายแบบไม่ค้างคืน 450 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว (รวมค่าหนังสือและเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเรียน พร้อมอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว)

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

ไม่มีประกาศนียบัตรการเข้าค่ายให้

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย FECamp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.fe.in.th  และ Facebook Page FECAMP

CE Camp – Mahidol

ค่าย CE Camp จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำหลักสูตรวิศวกรรม ผ่านการทำกิจกรรม และการทำ Workshop ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในปีที่ 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 5 แล้ว โดยแต่ปีจะเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนกว่า 90 คน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และค่ายจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ในปีถัดไป

ค่ายวิศวะ CE Camp Mahidol
Photo : ค่ายวิศวะ CE Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย CE Camp จะจัดที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยค่ายจะมีกิจกรรมทั้งการแนะแนวการศึกษาจากพี่ ๆ ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาอีกด้วย ไม่ใช่แค่การบรรยายในห้องเรียน แต่จะมีกิจกรรมฐานสนุก ๆ มากมายให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วม และได้ฝึกฝนการนำเสนองานหน้าที่สาธารณะในระหว่างค่ายอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพี่ ๆ ทั้งเรื่องของความเป็นอยู่และอาหารการกินตลอดทั้งค่าย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วม CE Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page CE Camp mahidol และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 หรือ ไปส่งเองที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลยก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 600 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้า CE Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page CE Camp mahidol

Yong Gifted Chemical Engineering Camp – Mahidol

Yong Gifted Chemical Engineering Camp คือ ค่ายเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมเคมี จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดครั้งที่ 14 แล้ว เพื่อให้น้อง ๆ ม.ปลาย ได้ร่วมกิจกรรมที่ได้ความรู้ทางด้านวิชาการของภาควิชาเคมีอย่างเข้มข้น พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย โดยจะเปิดรับสมัครและจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม และจะเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 60 คน

Yong Gifted Chemical Engineering Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo : Yong Gifted Chemical Engineering Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

Yong Gifted Chemical Engineering Camp จะจัดที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เป็นระยะเวลา 2 วัน แบบไปเช้า-เย็นกลับ และมักจะจัดตรงกับช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้น้อง ๆ มีความสะดวกในการเข้าร่วมค่ายมากยิ่งขึ้น โดยน้อง ๆ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วม จะได้สัมผัสกับกิจกรรมมากมาย ทั้งในด้าน Learning Sessions เช่น กิจกรรม Material balance, กิจกรรม Catalyst for fun กิจกรรม Carbon footprint in real world และ กิจกรรม Chem E Car Racing เป็นต้น

และนอกจากนี้ ยังมีแนะแนวเรื่องการสอบ และ Salaya Tour หรือการทัวร์มหาวิทยาลัย และมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายของการทำกิจกรรมอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วม Yong Gifted Chemical Engineering Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page Chem E. Camp และสแกนเอกสารส่งกลับไปที่อีเมล yg.chemeng.mahidol@gmail.com

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 1,500 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้า Yong Gifted Chemical Engineering Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page Chem E. Camp

ClickCamp – Mahidol

ค่าย Click Camp จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมได้มีโอกาสได้ได้เรียนรู้วิชาการและลงมือปฏิบัติ พร้อมความสนุกสนานอีกมากมาย ซึ่งในปี 2564 นี้ จะถือเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 13 แล้ว

Click Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo : Click Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย Click Camp จะจัดที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ซึ่งน้อง ๆ จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมมากมาย ที่ทางพี่ ๆ ค่าย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบจัดเต็ม ผ่านการบรรยายและลงมือปฏิบัติจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วม Click Camp สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ผ่านทาง Google Form หรือจะดาวน์โหลดใบสมัครที่จะโพสต์ใน Facebook Page ClickCamp และยังสามารถไปส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในเวลาราชการได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 800 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้า Click Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page ClickCamp

Civil Engineering Camp – Kmutt

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ หรือ Civil Engineering Camp จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมโยธา เพื่อสามารถตัดสินใจเลือกคณะที่ตนเองต้องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งค่ายได้จัดมาตั้งแต่ปี 2549 แล้ว โดยปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดครั้งที่ 15 แล้ว และมีการจัดค่ายในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

และที่สำคัญเลยก็คือ นักเรียนที่ผ่านค่ายนี้ จะมีโอกาสได้รับโควตาในการศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นค่ายที่น่าสนใจมาก ๆ

แนะนำอ่านต่อ : ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

กิจกรรมในค่าย

Civil Engineering Camp โดยปกติจะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แต่ในปีที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นแบบออนไลน์ แต่ไม่ใช่แค่การฟังบรรยายธรรมดา ๆ เท่านั้น เพราะทางคณะจะจัดส่งชุด kit ให้ทำการทดลองทางวิศวกรรมโยธาด้วยตนเองที่บ้านเลย และยังได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายที่สนุกสานและได้ความรู้ไม่แพ้การเข้าค่ายแบบ On-site ทั้ง กิจกรรม Concrete Chef, กิจกรรม Mini Landslide, กิจกรรม Bridge Engineer และกิจกรรม Surveying Engineer at home เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วม Civil Engineering Camp สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ผ่านทาง Google Form ที่จะโพสต์ใน Facebook Page Civil Kmutt ทั้งนี้ นอกจากการสมัครออนไลน์ผ่าน Link แล้ว น้อง ๆ ยังต้องจัดเตรียม Portfolio ของตนเอง เพื่อส่งประกอบการสมัครอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ในกรณีที่ค่ายจัดเป็นรูปแบบออนไลน์)

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้า Civil Engineering Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page Civil Kmutt

Check Camp – Kmutt

ค่าย Check Camp หรือ Chemical Engineering Camp Kmutt จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 7 แล้ว เพื่อเปิดโอกาสน้อง ๆ กำลังสงสัยว่า วิศวกรรมเคมีคืออะไร และต้องเรียนอะไรบ้าง ได้มาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองจริง ๆ ที่ค่าย โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่กำลังสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของทางภาควิชา ไม่ควรพลาดค่ายนี้

ค่าย CHECK (Chemical Engineering Camp @ KMUTT)
Photo : ค่าย CHECK (Chemical Engineering Camp) คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT All Right Reserved

นอกจากกิจกรรมที่ให้ความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการมากมาย ที่ไม่เหมือนใครในแบบฉบับบางมดอีกด้วย ซึ่งค่ายจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

กิจกรรมในค่าย

ค่าย Check Camp จะจัดที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยพักที่หอพักนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยที่ค่ายได้จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งในค่าย น้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี ได้มิตรภาพจากเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมค่ายจากหลาย ๆ โรงเรียน และได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมร่วมกับพี่ ๆ รวมถึง กิจกรรมสันทนาการมากมาย ในแบบฉบับบางมดอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วม Check Camp สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ผ่านทาง Link ที่จะโพสต์ใน Facebook Page CHECK CAMP และมีเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 • ใบสมัครและรูปถ่ายติดใบสมัคร
 • ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
 • ใบปพ.1
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 400 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้า Check Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page CHECK CAMP

ComCamp – Kmutt

ค่าย ComCamp จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ทำความเข้าใจกับรูปแบบการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นผ่านการเข้าค่าย ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 32 แล้ว โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคมของทุกปี และที่สำคัญ คือ ค่ายนี้ฟรีตลอดโครงการนั่นเอง

ค่าย ComCamp จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Photo : ค่าย ComCamp คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย ComCamp จะจัดที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน เนื่องจากเป็นการค้างแรม ทางค่ายจึงได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้ คือ หอพักนักศึกษาชาย-หญิง(บ้านธรรมรักษา1-2) โดยมีรุ่นพี่ในคณะคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งภายในค่าย จะมีกิจกรรมมากมายทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมระดมสมอง กิจกรรมสันทนาการที่เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับทั้งความรู้และมิตรภาพกลับไปจากค่ายแบบแน่น ๆ เลย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ เตรียมวิศวะ หรือ ปวช.

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วม ComCamp สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.comcamp.io และมีเอกสารประกอบการสมัครที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน
 • ใบปพ.1 และใบปพ.7
 • ใบขออนุญาตผู้ปกครอง (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ให้รับรองในการขออนุญาตผู้ปกครอง
 • ภาพถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน ภาพถ่ายอิสระ และภาพถ่ายตลกที่ตลกที่สุด

โดยน้อง ๆ จะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ หรือจะจัดส่งด้วยตนเองที่ภาควิชาอาคารวิศววัฒนะ (ตึกแดง) ก็ได้เช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดโครงการ

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้า ComCamp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.comcamp.io และ Facebook Page Comcamp KMUTT

FIBO RoboCamp – Kmutt

ค่าย FIBO RoboCamp จัดขึ้นโดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ และค่ายจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน

กิจกรรมในค่าย

ค่าย FIBO RoboCamp จะจัดที่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน เป็นค่ายหุ่นยนต์ที่จะสอนน้อง ๆ ให้ทำหุ่นยนต์จริง ๆ ซึ่งจะได้สัมผัสและทำความรู้จักกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านไฟฟ้า ด้ายเครื่องกล และ Programming แบบจัดเต็มอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือ ปวช.ปีที่ 1 – 2 หรือ เทียบเท่า เท่านั้น

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย FIBO RoboCamp สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครค่าย ผ่าน Google Form และดาวน์โหลดชุดแบบคำถามในการสมัครค่าย รวมถึงใบขออนุญาตผู้ปกครอง ได้ที่ FIBO ROBOCAMP

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 800 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย FIBO RoboCamp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page FIBO ROBOCAMP หรือเว็บไซต์ fibo.kmutt.ac.th

E-Camp Kmutnb

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ หรือ E-Camp จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยค่ายจะจัดขึ้นเพื่อจุดประกายความฝัน และให้ความรู้ทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ หรือ E-Camp จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ Kmutnb
Photo : ค่าย E-Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ Kmutnb All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย E-Camp จะจัดที่ อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นระยะเวลา 5 วัน แบบไม่ค้างคืน ซึ่งกิจกรรมในค่าย จะมีทั้งการให้ความรู้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนต้น ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในทางทฤษฎีควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง และพี่ ๆ ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งความสนุกสนานมากมาย เพื่อให้น้อง ๆ เข้าค่ายอย่างมีความสุขและสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพวิศวกรในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย E-Camp สามารถลงทะเบียนสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน Link เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page E-camp Kmutnb และเมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยให้แสกนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของน้อง ๆ และของผู้ปกครอง รวมทั้งหนังสือยินยอมการเข้าค่ายที่ผู้ปกครองต้องเซ็นด้วย ซึ่งสามารถส่งไปทาง Inbox ของ Facebook Page ได้เลย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย และยังมีการเรียนการสอนของทางโรงเรียนอยู่ในช่วงเวลาที่เข้าค่าย ทางค่ายมีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ เพื่อใช้ในการลาเรียนกับทางโรงเรียน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย E-Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page E-camp Kmutnb

CE Smart Camp – KMITL

ค่าย CE Smart Camp จัดขึ้นโดย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เหมาะกับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังสนใจอยากรู้จักสิ่งที่เรียกว่า IoT มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมและการ Workshop มากมายตลอดค่าย โดยน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ขอแค่มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้จริง ๆ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอยู่บ้างเล็กน้อยก็สามารถเข้าร่วมค่ายนี้ได้เลย ซึ่งในแต่ละปี จะรับนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

CE Smart Camp จัดขึ้นโดย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Photo : CE Smart Camp วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายวิศวะ CE Smart Camp จะจัดที่ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตรงข้ามฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 6 วัน 5 คืน แบบค้างคืน โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตั้งแต่ Basic Logic, พื้นฐานต่าง ๆ ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จนสามารถประยุกต์กับ Internet of Things ใน Smart Home ได้ ซึ่งน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและประสบการณ์กลับไปจากค่ายแบบจัดเต็ม

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย CE Smart Camp สามารถลงทะเบียนสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน Link เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page CE Smart Camp และเมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย จะต้องส่งหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน
 • ใบปพ.1 หรือปพ.7 หรือ เอกสารแสดงผลการศึกษาเทอมล่าสุด
 • ใบอนุญาตการมาค่ายจากผู้ปกครองที่สามารถดาว์โหลดได้จาก Facebook Page

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ฟรี ตลอดค่าย เพียงแค่น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย จะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินค่ามัดจำ เพื่อยืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 500.xx บาท (xx คือ ลำดับที่ประกาศผล เช่น ถ้าชื่อของน้องอยู่ที่ลำดับที่ 40 จะต้องชำระเงิน 500.40 บาท) หลังชำเงินค่ามัดจำแล้วให้กรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติม พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน โดยเงินมัดจำ จำนวน 500 บาท นี้ น้อง ๆ จะได้คืนในวันสุดท้ายของการเข้าค่าย

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย CE Smart Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page CE Smart Camp หรือเว็บไซต์ www.cesmartcamp.com

BEAMcamp – KMITL

ค่าย BEAMcamp สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นค่ายที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่สนใจศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งในภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษ (EP)

ค่าย BEAMcamp สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Photo : ค่ายวิศวะ BEAMcamp สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย BEAMcamp จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่าน mini-project และได้รู้ว่า Biomedical Engineering ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในห้อง Lab และมีกิจกรรมสนุกสนานให้ทำมากมายตลอดค่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ คนไหนสนใจที่จะสมัครค่ายวิศวะ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page BEAMcamp KMITL เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ พร้อมทั้งยังมีเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 • รูปถ่ายนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน ปพ.1
 • แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง
 • และข้อสอบชุดที่ 1 และ 2

ซึ่งน้อง ๆ ต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยสแกนเป็นไฟล์ pdf ไปที่อีเมลในประกาศรับสมัครได้เลย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายวิศวะ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย BEAMcamp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page BEAMcamp KMITL

Aero Engineering Camp – KMITL (IAAI)

Aero Engineering Camp คือ ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ที่กำลังจะสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

กิจกรรมในค่าย

โดยปกติแล้ว ค่ายวิศวะ Aero Engineering Camp จะจัดที่ อาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการเตรียมน้อง ๆ นักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ โดยเริ่มจากการชมวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรฯ และมีวิทยากรจากสถาบันการบินเอเชียมากล่าวแนะนำสถาบันฯ รวมถึงมีพี่ ๆ นักบินมาแนะแนวอาชีพนักบินพาณิชย์อีกด้วย และเมื่อแนะนำหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จะมีการแนะนำแนะนำเรื่องการตรวจร่างกายและการทดสอบความเหมาะสมด้านการบินอีกด้วย ซึ่งในปี 2564 ได้เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และน้อง ๆ นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้ 

 1. สายตาไม่บอดสี
 2. เพศชายมีส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป และเพศหญิงมีส่วนสูง 163 เซนติเมตรขึ้นไป

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ คนไหนสนใจที่จะสมัครค่าย สามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ได้ที่ Facebook Page วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์, KMITL หรือเว็บไซต์ iaai.kmitl.ac.th 

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย Aero Engineering Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์, KMITL หรือเว็บไซต์ iaai.kmitl.ac.th หรือ ADD Line: @aeroadmission เพื่อติดตามข่าวสารและประกาศค่ายต่อไป

LaoDinSor Camp – TU

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดครั้งที่ 36 แล้ว ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ และค่ายจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อแนะแนวให้น้อง ๆ ที่สนใจศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าใจในวิชาชีพวิศกรและการเรียนของพี่ ๆ วิศวะฯได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ
Photo : ค่ายวิศวะเหลาดินสอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กิจกรรมภายในค่าย จะมีทั้งกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่น้อง ๆ เช่น การเรียนรู้และสัมผัสจริง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม และยังมีกิจกรรมนันทนาการมากมายเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในค่ายอย่างเต็มอิ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. เท่านั้น

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายวิศวะเหลาดินสอ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page ค่ายวิศวะเหลาดินสอ และให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครและแนบเอกสารมาให้เรียบร้อย แล้วส่งไปรษณีย์ แบบ EMS ไปที่ คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 600 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่ายวิศวะเหลาดินสอ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page ค่ายวิศวะเหลาดินสอ

Aero Camp – KU

ค่าย Aero Camp จัดขึ้นโดย ภาควิชาการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครแล้วเมื่อเดือนมกราคม และค่ายจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในค่ายจะเต็มไปด้วยการให้ความรู้และให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับภาควิชา วิศวกรรมการบินและอวกาศ ม.เกษตร ทั้งวิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) และการจัดการเทคโนโลยีการบิน

Aero Camp KU
Photo : Aero Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ All Right Reserved

และยังมีกิจกรรมสันทนาการสนุก ๆ มากมาย และน้อง ๆ ยังได้มีโอกาสพบเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในค่ายวิศวะ เพื่อสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน โดยจะมีผู้เข้าร่วมค่ายในแต่ละปีทั้งสิ้น 120 คน

กิจกรรมในค่าย

ค่าย Aero Camp จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในค่ายจะมีกิจกรรมมากมายให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วม ทั้งการแนะนำเกี่ยวกับการบินและประวัติการบิน การระดมสมองกันเป็นทีมผ่านการทำ Design Building Workshop มีการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ การออกแบบสายการบิน การแนะแนวการเรียนในภาควิชา และมีกิจกรรมสันทนาการมากมาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้ไปพร้อม ๆ กัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย Aero Camp สามารถลงทะเบียนสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน Link เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page Aero Camp KU

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 800 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย Aero Camp สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page Aero Camp KU

K’GE CAMP KU

ค่าย K’GE CAMP หรือค่ายขจีแคมป์ จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นค่ายที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ อยากทำความรู้จักกับการเรียนวิศวะเคมีว่าเป็นอย่างไร สังคมหรือสภาพแวดล้อมระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทราบว่าตนเองเหมาะกับการเรียนในสาขาวิชานี้หรือไม่ ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่ 11 ของค่ายขจีแล้ว โดยแต่ละปีจะรับน้อง ๆ เข้าร่วมค่าย จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

ค่าย K'GE CAMP หรือค่ายขจีแคมป์ จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Photo : ค่ายวิศวะ K’GE CAMP ขจีแคมป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย K’GE CAMP จะจัดที่ อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน แบบค้างคืน ซึ่งในส่วนของที่พัก ทางค่ายมีห้องจัดไว้ให้ แยกชาย-หญิงอย่างชัดเจน และมีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดเวลา โดยกิจกรรมในค่าย จะประกอบไปด้วย กิจกรรม Brain Storm กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเดินฐานตอนกลางวันและกลางคืน กิจกรรมเข้าฐานแลป กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ มากมาย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย K’GE CAMP สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page K’GE CAMP และมีเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบปพ.1 และใบปพ.7

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าสนับสนุนค่าย 350 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย K’GE CAMP สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page K’GE CAMP

Food Gear – KU

ค่าย Food Gear จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นค่ายที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่อยากทำความรู้จักกับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหารว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง จบไปทำงานสายไหนใดได้บ้าง พร้อมกิจกรรมสันทนาการจากพี่ ๆ ค่าย ซึ่งค่ายจะจัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

ค่าย Food Gear จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Photo : ค่ายวิศวะ Food Gear คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย Food Gear จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน สำหรับน้อง ๆ ที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้ ก็จะมีรถรับส่งตามจุดบริการที่ค่ายกำหนดไว้ให้

ในค่ายจะประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้ง กิจกรรมทำแลป หรือ Workshop เกี่ยวกับวิศวกรรมการอาหาร โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้ความรู้ และมีพี่ ๆ ค่ายคอยชวนน้อง ๆ ทำกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานอีกมากมาย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทราบว่าภาควิชาเรียนอะไร หลักสูตรในการเรียนตลอด 4 ปี จบไปทำงานอะไร ได้ฟังประสบการณ์ของรุ่นพี่ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะขึ้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย Food Gear  สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page Food Gear และสามารถเลือกช่องทางการส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์ และ ทางอีเมล โดยส่งเอกสารการสมัครไปที่ foodgearcamp.kukps@gmail.com

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 450-500 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมค่าที่พักกับค่าอาหารตลอดการอยู่ค่ายวิศวะไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย Food Gear สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page Food Gear

CESCa – KKU

Computer Engineering Summer Camp หรือ CESCa คือค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในค่ายวิศวะ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถึงได้เรียนรู้ในการเขียนโปรแกรม และความรู้ในด้าน Hardware ต่าง ๆ นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความสนุกสนานกลับไปจากค่ายอย่างมากมายอีกด้วย

CESCa คือค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Photo : CESCa ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายวิศวะ CESCa จะจัดที่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งน้อง ๆ จะยังคงได้ความรู้และความสนุกสนานกลับไปอีกเช่นเคย เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ได้เข้าใจทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมดิจิตอลมีเดีย พร้อมมี พี่ ๆ ศิษย์เก่าจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จบไปแล้ว มาบอกเล่าประสบการณ์การทำงานแบบ Exclusive อีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย CESCa สามารถลงทะเบียนสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน Link เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page CESCa CAMP และเว็บไซต์ cesca.in.th โดยมีเอกสารประกอบการสมัครที่ต้องเตรียม ได้แก่

 • ใบสมัคร
 • เอกสารยินยอมผู้ปกครอง
 • เอกสารรับรองจากคุณครู
 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของทางโรงเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้ง ค่าสมัคร ค่าที่พัก และค่าอาหาร

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่าย CESCa  สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page CESCa CAMP และเว็บไซต์ cesca.in.th

ค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม มช.

ค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม จัดขึ้นโดย ชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอยากรู้จักคณะนี้ให้มากยิ่งขึ้น

ค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม จัดขึ้นโดย ชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Photo : ค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยจะจัดค่ายแบบค้างคืน ตลอดการอยู่ในค่ายวิศวะ จะมีกิจกรรมที่พี่ ๆ จะได้มีโอกาสมาแนะนำแต่ละเมเจอร์ รวมถึงช่วยให้คำแนะนำและแนะแนวการใช้ชีวิตภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยพี่ ๆ จากชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page Acess Club

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 680 บาท ชำระเมื่อมีน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศอย่างเป็นทางการของทางค่ายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page Acess Club

LGI Camp ม.สงขลานครินทร์

LGI Camp หรือ ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะเปิดรับสมัครน้อง ๆ ม.ปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 72 คนต่อปี ซึ่งค่ายวิศวะนี้ จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคม และจะจัดค่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Photo : ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ จะจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ในรูปแบบค้างคืน โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมมากมาย ทั้ง กิจกรรมที่ให้ความรู้การเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ การลงแลปปฏิบัติการจากภาควิชาต่าง ๆ ในคณะ ทั้ง 7 ภาควิชา การทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงกิจกรรมและเกมส์สันทนาการอีกมากมายที่มีให้น้อง ๆ ร่วมสนุกตลอดค่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อมีกำหนดการเปิดรับ ได้ที่ Facebook Page LGI Camp และต้องส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่

 • ใบสมัคร
 • ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

โดยส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด ทางไปรษณีย์ ไปที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมในการสมัคร 100 บาท

ประกาศนียบัตรการเข้าค่าย

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าค่ายทุกคน

ช่องทางติดตามข่าวสาร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ Facebook Page LGI Camp

หากน้อง ๆ คนไหน กำลังสนใจอยากเข้าร่วมค่ายวิศวะฯ ดูสักครั้ง ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการรับสมัครในแต่ละปีของค่ายวิศวะฯข้างต้นได้เลย และพี่คิดว่าค่ายเหล่านี้ จะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ค้นหาตัวตนของตนเองให้เจอ และสามารถเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ได้ในอนาคตตามความใฝ่ฝันของน้อง ๆ ทุกคนเลย เป็นกำลังใจให้นะ !