“ค่ายหมอ” กิจกรรมน่าสนใจที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นหมอ  แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีนานมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังได้รับความนิยมและหากมีโอกาสอันดี น้อง ๆ ก็น่าจะลองเข้าร่วมดูสักครั้ง ! “ค่ายหมอ” เปรียบเสมือนการจำลองการเรียนการสอนในรั้วคณะแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย มาย่อไว้ให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจผ่านประสบการณ์ทำงานจริงที่ไม่ใช่แค่การอ่านตำรา ทั้งจากพี่ ๆ ที่เรียนหมออยู่ หรือจากพี่ ๆ ที่เป็นหมอจริง ๆ ในแต่ละโรงพยาบาล

เพียงระยะเวลาที่อยู่ในค่ายแค่ไม่กี่วัน น้อง ๆ จะได้ทำกิจกรรม เรียนรู้ ทดลอง เยี่ยมชม และลงมือทำจริง ๆ ผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี เพื่อทำให้สามารถทำความรู้จักกับอาชีพหมอได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น และสำคัญที่สุด คือ น้อง ๆ จะมีข้อมูลที่ถูกต้องมากพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะแพทยศาสตร์เป็นสายอาชีพที่ตนเองต้องการในอนาคต อีกทั้งยัง สามารถเก็บการเข้าค่ายมาเป็นผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการที่เคยเข้าร่วม เพื่อยื่นสมัครรอบ Portfolio ในระบบการคัดเลือก TCAS ได้อีกด้วย แล้ว ในปี 2021 จะมีค่ายหมอที่ไหนที่น่าสนใจบ้าง ไปทำความรู้จักกันได้เลย Let’s Go !

ค่ายอยากเป็นหมอ จุฬาฯ

ค่ายอยากเป็นหมอ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 31 ของสโมสรนิสิตแล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงทำให้รูปแบบค่ายปีนี้แตกต่างไปจากปีก่อน ๆ คือ เป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ผ่านโปรแกรม ZOOM แต่ยังคง concept ให้น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายได้ใกล้ชิด ได้รับประสบการณ์และได้รับความสนุกสนานจากค่ายกลับไปเช่นเคย ซึ่งในปีนี้ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยค่ายอยากเป็นหมอจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2564 และคาดว่าจะมีจำนวนคนเข้าร่วมถึง 200 คนเลยทีเดียว

ค่ายหมอ Med Camp ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 31
Photo : ค่ายอยากเป็นหมอ จุฬาฯ ครั้งที่ 31 All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมของค่ายจะประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ช่วยให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจกับการเรียนการสอน และประสบการณ์ในรั้วคณะแพทย์ทั้ง 6 ปีที่อยู่ที่จุฬาฯ มีกิจกรรมฐานมากมายในค่าย เช่น กิจกรรมฐาน Pre-Clinic ที่น้อง ๆ จะได้ทดลองศึกษาระบบกายวิภาคผ่านร่างอาจารย์ใหญ่จริง ๆ  และ กิจกรรมฐาน Clinic ที่ได้จำลองเนื้อหาชั้นปีที่ 4 – 5 ของการเรียนหมอ ทั้งการเย็บแผล การใส่เฝือก และการจำลองการตรวจภายใน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับการขึ้นวอร์ด การเยี่ยมหอผู้ป่วยใน และเยี่ยมชมภาควิชานิติเวชศาสตร์ ร้อมพูดคุยกับพี่ ๆ หมอจุฬาฯจริง ๆ เพื่อให้รู้รอบขอบข่ายการทำงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมบายศรีจากพี่ ๆ ในค่าย เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องอีกด้วย ส่วนในปีนี้ ที่เป็นรูปแบบออนไลน์ จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้าง ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากคณะอีกครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าเข้าร่วมค่าย 500 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ตั้งแต่ ม.4 – ม.6 ที่สนใจ สามารถติดตามการรับสมัครค่ายอยากเป็นหมอ ได้ที่เว็บไซต์ medcamp.docchula.com ซึ่งในปีนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อเตรียมตัวสำหรับปีถัด ๆ ไป จะประกอบไปด้วย :

 • ใบปพ.7/ใบรับรองความเป็นนักเรียน หรือ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่สามารถแสดงสถานะนักเรียนม.ปลายได้ เช่น ใบเกรดเทอมล่าสุด และแนบเอกสารโดยอัปโหลดเป็นไฟล์ .jpg / .png / .pdf ในลิงค์รับสมัครได้เลย

สำหรับน้อง ม.4 ให้ใช้ GPAX ของ ม.ต้น 6 เทอม, น้อง ม.5 ใช้ GPAX ของ ม.4 ทั้ง 2 เทอม และน้อง ม.6 จะใช้ GPAX ของ ม.4 – ม.5 รวม 4 เทอม

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายอยากเป็นหมอ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายอยากเป็นหมอ” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ เว็บไซต์ medcamp.docchula.com หรือ Facebook Page MDCUmedcamp

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดครั้งที่ 22 แล้ว แต่น่าเสียดาย เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงได้ยกเลิกการจัดไป แต่มาทำความรู้จักค่ายหมอนี้ไว้ เผื่อเป็นข้อมูลสำหรับปีถัด ๆ ไปได้ ทั้งนี้ ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช จะรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมค่าย ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย (ม.4 – ม.6) ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงสิ้นปี ประมาณเดือนตุลาคม และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป และจะเปิดรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

ค่ายหมอ ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 22
Photo : ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 22 All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นระยะเวลา 2 วัน แบบไม่ค้างคืนและไม่มีที่พักให้ น้อง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมค่ายจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สัมผัสชีวิตนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่เหยียบรั้วโรงเรียนแพทย์จนจบเป็นนายแพทย์และแพทย์หญิง และได้ถามตอบทุกปัญหาข้อข้องใจกับพี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าเข้าร่วมค่าย 600 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ตั้งแต่ ม. 4 – ม.6 ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครและทำข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ได้ที่ sirirajmedcamp.com และมีเอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งทางเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย:

 • เอกสารรับรองความเป็นนักเรียนหรือใบปพ.7
 • และหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ที่มีแนบไว้ในเว็บไซต์รับสมัครเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของเกรดเฉลี่ย ถ้ายังออกไม่ครบ สามารถใช้เกรดเฉลี่ยล่าสุดได้เลย ทั้งนี้ เอกสารต้องอัปโหลดครบถ้วนและต้องตอบคำถามตามข้อกำหนด จึงจะได้รับการพิจารณา

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ เว็บไซต์ sirirajmedcamp.com หรือ Facebook Page sirirajmedcamp22

ค่ายรามาปณิธาน โรงพยาบาลรามาธิบดี

ค่ายรามาปณิธาน จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นการจัดค่ายครั้งที่ 25 แล้ว โดยค่ายจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ปลาย ตั้งแต่ม.4 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 168 คน

กิจกรรมในค่าย

ค่ายหมอในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  ค่ายมีกิจกรรมดี ๆ มากมายที่น้อง ๆ จะได้เจอเฉพาะที่ค่ายนี้เท่านั้น เช่น การเยี่ยมชมสถานจักรีนฤบดินทร์ที่จะได้มาใช้ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ เยี่ยมชมนวัตกรรมทางการแพทย์ กิจกรรมเล่นเกมส์สานสัมพันธ์ต่าง ๆ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ ๆ แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และยังมีกิจกรรม Pre-Clinic & Clinic Rally ซึ่งน้อง ๆ จะมีโอกาสได้ทำหัตถการ และสัมผัสการเรียนกับอาจารย์ใหญ่จริง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก 100 บาท และ ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 900 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ตั้งแต่ม.4 – ม.6 ที่สนใจ สามารถสมัครค่ายรามาปณิธานแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่เว็บไซต์ ramapanitharn25th.wixsite.com หรือสมัครทางไปรษณีย์ เพียง Print ใบสมัครค่ายจากเว็บไซต์ และมีเอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งทางเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย :

 • หลักฐานการชำระเงิน
 • สำเนาใบปพ. 1 และใบปพ.7 พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และ
 • ใบแสดงความยินยอมของผู้ปกครองและของนักเรียน ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายรามาปณิธาน จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายรามาปณิธาน” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ เว็บไซต์ ramapanitharn25th.wixsite.com หรือ Facebook Page ramapanitharn25th

ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม มธ.

ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับอาชีพหมอมากขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองสัมผัสกับการเป็นแพทย์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยรุ่นพี่และอาจารย์ โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ปลาย เพื่อเข้าร่วมค่ายหมอในทุก ๆ ปี ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งจะรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 160 คน โดยแบ่งเป็นค่ายแพทย์แผนปัจจุบัน 130 คน และค่ายแพทย์แผนไทยประยุกต์ 30 คน

กิจกรรมในค่าย

ค่ายในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจะเป็นเหมือนค่ายพักแรมจริง ๆ คือ มีการค้างคืน ซึ่งทางคณะจะจัดเตรียมที่พักสำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย ซึ่งนอกจากน้อง ๆ จะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแพทย์ในค่ายแล้ว น้อง ๆ จะได้รู้ว่าชีวิตนักศึกษาแพทย์มธ.ที่ไม่ได้มีแค่การเรียนอีกด้วย โดยจะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย เช่น ฐานชั้นพรีคลินิก ฐานแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฐานชั้นคลินิก และการทัวร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Gross Anatomy, Histology & Pathology และการเรียนรู้แบบ Problem based learning อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก 80 บาท และ ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 800 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าธรรมเนียมจะรวมค่าที่พักและค่าอาหารในค่ายอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ตั้งแต่ม.4 – ม.6 ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม เมื่อค่ายเปิดรับ ได้ที่เว็บไซต์ meddream.medtu.org หรือ Google Form ของแต่ละปี หลังจากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนและชำระค่าสมัคร 80 บาท ซึ่งค่าสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี และส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน

ทั้งนี้น้อง ๆ ผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายจะต้องนำใบขออนุญาตผู้ปกครองที่มีลายเซ็นผู้ปกครองมาส่งในวันที่เริ่มกิจกรรม โดยสามารถดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่นี่ Download

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ เว็บไซต์ meddream.medtu.org หรือ Facebook Page MeddreamMEDTU

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 22 แล้ว และเปลี่ยนรูปแบบการจัดใหม่เป็นแบบออนไลน์  และไม่มีการเก็บค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น ค่ายเปิดเสื้อกาวน์จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 3 วันเต็ม

กิจกรรมในค่าย

สำหรับกิจกรรมในค่ายหมอของแต่ละปีอาจมีความแตกต่างกัน แต่น้อง ๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้การเป็นหมอจริง ๆ ว่าพี่ ๆ เรียนและทำงานกันอย่างไร เช่น การทำ CPR, การฝึกเย็บแผล, การทำคลอด และการเรียน Gross Anatomy เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกกันในระหว่างค่ายอีกด้วย แต่พิเศษสำหรับปีนี้ ที่ได้จัดค่ายออกมาในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลาถึง 3 วัน จึงน่าจะมีทั้งความรู้และความสนุกแบบจัดเต็มอย่างแน่นอน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ตั้งแต่ ม.4 – ม.6 ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครเข้าร่วมค่าย OPENGOWN โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 13 กันยายน 2564 นี้

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายเปิดเสื้อกาวน์ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายเปิดเสื้อกาวน์” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ Facebook Page OpengownCamp

ค่ายอยากเป็นหมอ มช.

ค่ายอยากเป็นหมอ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสลองสัมผัสบรรยากาศการเรียนของพี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ การทำงานในโรงพยาบาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนสานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่และพี่ ๆ ภายในคณะ ผ่านกิจกรรมทั้งทางวิชาการ และการปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในคณะ ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครประมาณ 66 คน

กิจกรรมในค่าย

ค่ายในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นภายในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ตลอดระยะเวลาของการทำกิจกรรม เว้นแต่เหตุจำเป็น กิจกรรมในค่ายจะมีทั้งการได้สัมผัสชีวิตการเรียนในคณะแพทยศาสตร์จริง ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากพี่ ๆ หมอในโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งการลองปฏิบัติงานจริง และได้รับความสนุกสนานจากค่ายไปอย่างแน่นอน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 2,000 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าธรรมเนียมจะรวมค่าที่พัก, ค่าเสื้อค่าย, ค่าอาหาร และค่าอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ในค่ายอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.4 หรือ ม.5 แผนกการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ย ในแต่ละภาคเรียนของม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25 สามารถลงทะเบียนสมัครและดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการสมัครได้จากเว็บไซต์ wannabedoctor.med.cmu.ac.th และมีหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งจะประกอบไปด้วย :

 • ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1)

โดยสแกนและบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพแบบ .jpg หรือ .png แล้วอัปโหลดขึ้นไปในแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายอยากเป็นหมอ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายอยากเป็นหมอ” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ เว็บไซต์ wannabedoctor.med.cmu.ac.th  หรือ Facebook Page facebook.com/wdccmu

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ มข.

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และจัดค่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครประมาณ 88 คน

กิจกรรมในค่าย

ค่ายในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่าย มีที่พักและอาหารจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการทำกิจกรรมที่ค่าย ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน มิตรภาพระหว่างพี่น้องและเพื่อน ๆ รวมถึงแรงบันดาลใจในการจะเป็นหมออีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 850 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.5 แผนกการเรียนวิทย์-คณิต สามารถลงทะเบียนสมัครและดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการสมัครได้จากเว็บไซต์ medcampkku.com โดยน้อง ๆ ต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและทำข้อสอบประกอบการพิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่นี่ –> MED CAMP KKU ทั้งนี้ ยังต้องแนบเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย :

 • รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดลำลองสุภาพ และ
 • ใบปพ.7 (โดยสแกนและบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพแบบ .jpg หรือ .png แล้วอัปโหลดขึ้นไปในแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์)

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ เว็บไซต์ medcampkku.com หรือ Facebook Page MEDCAMPKKU

ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่สนใจในสายอาชีพแพทย์ ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ชีวิตในการเรียนหมอว่าเป็นอย่างไร ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครประมาณ 50 คน

กิจกรรมในค่าย

ค่ายในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นที่ อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยน้อง ๆ จะได้ร่วมทำกิจกรรมมากมาย ทั้งในด้านวิชาการ เช่น การแนะนำการเรียนหมอ การเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การราวน์วอร์ด กิจกรรม Problem-based learning และกิจกรรมห้อง Lab ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและพี่ในค่ายอีกมากมายที่น่าสนใจให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมอย่างจุใจตลอด 4 วัน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก 50 บาท และ ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 1,300 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าธรรมเนียมจะรวมค่าที่พักและค่าอาหารในค่ายอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นชั้น ม.5 หรือ ม.6 แผนกการเรียนวิทย์-คณิต สามารถลงทะเบียนสมัครและดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการสมัครได้จาก Facebook Page pohkla และส่งใบสมัครได้ทางลิ้งค์ Google Form ทั้งนี้ ยังต้องแนบเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย :

 • หลักฐานการชำระค่าสมัคร
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน
 • สำเนาบัตรนักเรียนหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา เช่น Transcript หรือใบปพ.1

และหากมีเกียรติบัตรหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ก็สามารถแนบมาได้อีกด้วย โดยเลือกมาไม่เกิน 3 รางวัล

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ Facebook Page pohkla

ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ มศว

ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 27 แล้ว แม้ในปีนี้จะมีการประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 27 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แต่ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ มศว. ก็ยังมีความน่าสนใจให้น้อง ๆ ที่อยากเป็นหมอได้ศึกษาเพื่อเข้าร่วมในปีถัด ๆ ไป ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

กิจกรรมในค่าย

รูปแบบกิจกรรมของค่ายในปีที่ผ่านมา จะมีทั้งการจัดกิจกรรมแบบ online และ on-site ซึ่งแบบ online จะรับสมัครผู้ที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุ จำนวน 180 คน ส่วนกิจกรรมแบบ on-site ที่จัดที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับเฉพาะน้อง ๆ ชั้น ม.4 – ม.5 หรือเทียบเท่า จำนวน 120 คน เท่านั้น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลา 2 วัน แบบไม่ค้างคืน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายแบบ on-site 750 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครและดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการสมัครได้จาก Facebook Page sufunmedswu และกรอกฟอร์มรับสมัครค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ยังต้องแนบเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย :

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • และเอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง สำหรับการเข้าร่วมค่ายของน้อง ๆ ชั้น   ม.4 – ม.5 แบบ on-site ด้วย

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ เว็บไซต์ med.swu.ac.th หรือ Facebook Page sufunmedswu

ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ค่ายหมอ มน.

ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ค่ายหมอนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ มัธยมปลายที่มีความสนใจจะเรียนต่อในคณะแพทย์ หรือคนที่กำลังค้นหาตัวเองว่า อาชีพแพทย์เป็นเส้นทางที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า

กิจกรรมในค่า

ค่ายหมอในปีที่ผ่าน ๆ มา จะจัดขึ้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นจากกิจกรรมละลายพฤติกรรม ตามด้วยการเข้าฐานสู่ความเป็นแพทย์ เช่น ฐาน CPR, ฐาน Autopsy และฐาน Gross Anatomy และกิจกรรมสำคัญอย่างการสัมผัสชีวิตการเป็นหมอจริง ๆ ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงการแนะแนวการสอบเข้าและเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายจากพี่ ๆ นิสิตแพทย์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสังสรรค์ให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกตลอดค่ายอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 500 บาท โดยชำระเมื่อผ่านการคัดเลือกในประกาศรายชื่อของคณะเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 – ม.6 แผนกการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนสมัครแบบออนไลน์ผ่าน Google Form จาก Facebook Page numedcamp และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกันทุกคน 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วม “ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครแต่ละปี ได้ที่ Facebook Page numedcamp

สำหรับ น้อง ๆ คนไหน ที่กำลังสนใจในการสมัครเข้าร่วมค่ายหมอของแต่ละแห่งที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะในปี 2021 นี้ น้อง ๆ ควรติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการจากทางคณะแพทยศาสตร์ให้ดี ๆ ว่าจะมีการจัดกิจกรรมค่ายในรูปแบบที่เปลี่ยนไป มีการเลื่อน หรือมีการยกเลิกกำหนดการออกไปหรือไม่ นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมค่ายหมอ ถ้าจะรอจนอยู่ชั้น ม.6 ปีที่สุดท้าย เทอมสุดท้าย แล้วค่อยเข้าร่วม มันอาจจะช้าเกินไป ดังนั้น ควรหาข้อมูลและวางแผนแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่ ม.4 – ม.5 เพื่อเตรียมตัวในการสมัครและการสอบเข้าร่วมค่ายที่ตนเองสนใจ

บทความแนะนำ : หลักสูตรแพทย์นานาชาติ จุฬาฯ 4 ปี (CU-MEDi)

แต่ทั้งนี้ ค่ายหมอ ก็เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น หากต้องการจะเป็นหมอจริง ๆ จะต้องเตรียมตัวเองในรอบด้านทั้งทางวิชาการและทางกิจกรรม เพื่อให้สามารถเข้าคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ เพื่อสานฝันการเป็นหมอให้เป็นจริงได้ในอนาคต ! ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีกันทุก ๆ คนนะจ๊ะ