“หมอฟัน” อีกหนึ่งวิชาชีพยอดฮิต ที่น้อง ๆ นักเรียนหลายคนต่างให้ความสนใจ ทั้งการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อจะได้เป็นหมอฟันที่สามารถดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้กับประชาชนทั่วไปได้ อีกทั้ง ยังช่วยให้น้อง ๆ เอง สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีตามหลักทันตกรรมอีกด้วย

“ค่ายหมอฟัน หรือ ค่ายทันตะ” ในปัจจุบันมีหลากหลายที่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมและทำกิจกรรมกับค่าย เพื่อให้เข้าใจในการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้งน้อง ๆ จะได้ทดลองปฏิบัติการทางทันตกรรมเสมือนเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ หรือเป็นทันตแพทย์จริง ๆ โดยได้ถูกสาธิตและถ่ายทอดวิชาความรู้จากพี่ ๆ และอาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์มากมาย แล้วค่ายหมอฟันในไทยจะมีที่ไหนบ้าง วันนี้ Owl Campus มีคำตอบให้แล้วที่นี่ ! โดยได้ แนะนำ “10 ค่ายทันตแพทย์ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นหมอฟัน” จะมีที่ไหนบ้าง ไปทำความรู้จักได้เลย !!

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาฯ

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2564 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดค่าย ครั้งที่ 21 แล้ว

กิจกรรมในค่าย

โดยปกติ ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จะจัดที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในสายวิชาชีพทันตแพทย์และการแนะแนวการสอบเข้าเป็นหลัก ทั้งในรูปแบบการให้ความรู้เชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติในวิชาชีพ และยังมีโอกาสได้ทำการทดลองทำงานฝีมือทางทันตกรรมด้วย พร้อมทั้งได้พบปะกับพี่ ๆ เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนในคณะตลอด 6 ปี และยังมีการสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานอีกมากมาย

พิเศษสำหรับปี 2564 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ค่ายได้เปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 • รูปแบบ Online โดยจะประกอบไปด้วยกิจกรรม Live เพื่อแนะแนวชีวิตการเรียนในคณะฯ และการทำงานในสายวิชาชีพทันตแพทย์ ผ่านช่องทางเพจ ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รูปแบบ On-ground โดยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมฐานรูปแบบและเนื้อหาการเรียนในคณะฯ เป็นเวลา 2 วัน โดยไม่มีการค้างคืน ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะมีการคัดเลือกน้อง ๆ ที่จะมีสิทธิ์มาร่วมกิจกรรม On-ground จากการทำข้อสอบคัดเลือกแบบออนไลน์นั่นเอง

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย เมื่อถึงกำหนดการเปิดรับสมัคร น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และส่งข้อสอบผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ทางไปรษณีย์ โดยจะต้องจัดส่งไปตามที่อยู่และรายละเอียดในเอกสารข้อสอบ
 2. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ร้านถ่ายเอกสาร ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร คือ สำเนาเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ. 7) ที่น้อง ๆ ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการสมัครอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 300 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่ายอยากเป็นหมอฟัน สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม มธ.

ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสค้นหาตัวเองในคณะทันตแพทยศาสตร์จริง ๆ และได้ลงมือปฏิบัตรจริงในสิ่งที่พี่ ๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ทำอีกด้วย รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย ให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายทันตะ

ค่ายทันตะ ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม
Photo : TU Dent Dream : ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม จะจัดที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในรูปแบบของการค้างคืน ซึ่งกิจกรรมในค่ายจะมีทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตการเป็นทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ทั้งการเรียนใช้ชั้น Pre-Clinic และ Clinic

รวมถึงยังมีกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวน้อง ๆ เอง เพื่อให้น้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพทันตแพทย์ให้มากพอสำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนุกกิจกรรมมากมาย ๆ ที่พี่ ๆ ในค่ายได้จัดเตรียมไว้ให้อีกเช่นกัน

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย เมื่อถึงกำหนดการเปิดรับสมัคร น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page TU Dent Dream : ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม

พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย (ไฟล์ .JPG), ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.7 หรือใช้ใบ Transcript แทนสำหรับนักศึกษาอินเตอร์ก็ได้ โดยสามารถอัพโหลดเอกสารได้ที่ Link ใน Facebook Page เช่นเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 500 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page TU Dent Dream : ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม

ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ มหิดล

ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทของวิชาชีพทันตแพทย์มากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้องที่เข้าร่วมค่ายอีกทั้ง เพื่อให้น้อง ๆ สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ค่ายทันตะ ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดล
Photo : ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดล All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ จะจัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในรูปแบบค้างคืน ซึ่งกิจกรรมในค่าย จะประกอบไปด้วย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทันตแพทย์ กิจกรรมระดมความคิดที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและมีโอกาสได้นำเสนองานของกลุ่มเพื่อฝึกฝนความกล้าแสดงออกอีกด้วย รวมถึงยังมีกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย ที่รุ่นพี่ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ได้ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานกลับไปจากค่าย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดล

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องมี GPAX มากกว่า 3.00 ขึ้นไป (นักเรียน ชั้น ม.4 สามารถใช้เกรดรวมของม.ต้นได้ และ นักเรียนชั้น ม.5 – ม.6 สามารถใช้เกรดของเทอมล่าสุดได้)

เมื่อกรอกใบสมัครและแนบรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้ทำแบบทดสอบตามที่แนบไว้ในใบสมัคร นอกจากนี้ยังมีเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ได้แก่ ใบอนุญาตและคำยินยอมจากผู้ปกครอง, ใบปพ.1, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปที่ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 700 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะรวมไปถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในค่ายทันตะทั้งหมด

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดล

ค่าย Dent SWU First Step มศว.

ค่าย Dent SWU First Step จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้น้อง ๆ ในค่าย ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

ค่ายทันตะ ค่ายหมอฟัน Dent SWU First Step
Photo : Dent SWU First Step All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย Dent SWU First Step จะจัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นระยะเวลา 2 วัน แบบไม่ค้างคืน ซึ่งน้อง ๆ จะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ให้ความรู้และความสนุกสนาน รวมถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พี่ ๆ ในคณะ และได้รู้จักเพื่อน ๆ อีกมากมายในค่ายที่เข้าร่วมด้วยกันอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า รวมถึงน้อง ๆ คนไหนที่ซิ่วจากคณะอื่นมา ก็สามารถสมัครเข้าร่วมค่ายได้ แต่ต้องจบการศึกษาชั้น ม.6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น

หากน้อง ๆ คนไหนมีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจสมัครเข้าร่วมค่ายทันตะ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบทดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมค่าย ได้ที่ Facebook Page Dent SWU First Step พร้อมแนบรูปถ่ายในใบสมัครและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ กองกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งสามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมค่ายปี 2563 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ ตัวอย่างใบสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 500 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทันตะจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่าย Dent SWU First Step สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page Dent SWU First Step

ค่าย Dent KKU Open House มข.

ค่าย Dent KKU Open House จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ลองใช้ชีวิตแบบนักศึกษาทันตแพทย์จริง ๆ โดยในแต่ละชั้นปี โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 240 คน ต่อกลุ่ม โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B เพื่อให้สะดวกต่อการทำกิจกรรมในแต่ละฐาน โดยทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด น้อง ๆ จะยังคงมีโอกาสได้เข้าร่วมในทุก ๆ กิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน

ค่ายทันตะ ค่ายหมอฟัน Dent KKU Open House
Photo : Dent KKU Open House All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายทันตะ Dent KKU Open House โดยปกติจะจัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 2 วัน แบบไม่ค้างคืนและไม่มีที่พักให้ ดังนั้น หากน้อง ๆ ต้องการเข้าร่วมค่าย จะต้องวางแผนจัดเตรียมที่พักของตนเองด้วย โดยพี่ ๆ จะมีรายชื่อหอพักใกล้ ๆ มข. ไว้ให้เพื่อเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมในแต่ละปี จะมีตีมในการจัดค่ายแตกต่างกัน เพื่อเป็นสีสันต์ในการจัดกิจกรรม อาทิ การชมการแสดงละครสมมติจากพี่ ๆ ในคณะ, การรับฟัง Talk Show, การทำกิจกรรมที่ตึกโรงพยาบาลทันตกรรม และมีการสรุปกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีกมากมายที่ให้ความรู้ในการเรียนการสอนในวิชาชีพทันตแพทย์แบบอัดแน่นจัดเต็มอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย เมื่อถึงกำหนดการเปิดรับสมัคร น้อง ๆ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Facebook Page Dent KKU Open House พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 600 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะรวมค่าอาหารระหว่างการทำกิจกรรมในค่ายอีกด้วย

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทันตะจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่าย Dent KKU Open House สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page Dent KKU Open House

ค่าย Dent Camp CMU มช.

ค่ายเยาวชนส่งเสริมอุดมการณ์และทักษะวิชาชีพทางทันตกรรม หรือ ค่าย DENT CAMP CMU จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์และได้รู้ขอบเขตของการทำงานของทันตแพทย์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ และได้รับการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีจากพี่ ๆ ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์จริงอีกด้วย โดยจะพิจารณารับนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

กิจกรรมในค่าย

ค่าย DENT CAMP CMU จะจัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในรูปแบบของการค้างคืน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่น้อง ๆ จะได้เข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมฝึกตรวจช่องปากและสอนอนามัยช่องปาก ซึ่งน้อง ๆ จะได้มีโอกาสได้ลองใช้เครื่องมือทันตกรรม เช่น Explorer, Mouth Mirror และ Cotton Plier เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกกรอฟัน เพื่อฝึกใช้หัวกรอในการกรอแต่งฟันในแบบจำลองฟันเพื่อกำจัดรอยผุตามโจทย์ และยังมีกิจกรรมแกะสลักขี้ผึ้งเป็นรูปฟัน เพื่อฝึกฝนและเรียนรู้ลักษณะรูปร่างของฟันแต่ละซี่ในช่องปากอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต ที่สนใจเข้าร่วมค่าย สามารถสมัครผ่าน google form ได้ที่ Facebook Page DentCamp CMU พร้อมแนบรูปถ่ายและกรอกใบอนุญาตและคำยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่ออัปโหลดในแบบฟอร์มการสมัคร และเก็บเอกสารตัวจริงไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งในวันเข้าร่วมค่าย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 1,300 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าเสื้อกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในค่าย

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทันตะจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่าย DENT CAMP CMU สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page DentCamp CMU

ค่าย To Be Dent Camp มอ.

ค่าย To Be Dent Camp จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้จำลองการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์จริง ๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยในแต่ละปี จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Photo : ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย To Be Dent Camp จะจัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจะมีทั้งการแนะนำคณะ แนะนำประธานค่ายและพี่บ้าน มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมซึ่งจะแยกทำแต่ละกลุ่มบ้าน กิจกรรม Lacture ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปากและการเรียกซี่ฟัน มีกิจกรรมฐานปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ เช่น Wax Curving, Drawing Indirect, Preventive Dentistry, Basic Wire Beding Technique, Cavity Preparation และ Casting Technique เป็นต้น

นอกจากนี้ น้อง ๆ จะได้มีโอกาสฟังการบรรยายเกี่ยวกับชีวิตหลังจบไปจากคณะทันตแพทยศาสตร์, กิจกรรมชั้นคลินิก, กิจกรรม Walk Rally, กิจกรรมแล็บกริ๊ง, กิจกรรม Gross Anatomy และยังมีกิจกรรมสันทนาการอีกมากมายให้น้อง ๆ ได้ความสนุกและความรู้แบบจัดเต็มตลอดค่าย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย เมื่อถึงกำหนดการเปิดรับสมัคร น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบปพ.7 ที่จะต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ในใบสมัครหรือส่งที่กล่องรับสมัครที่ป้อมยาม อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 1,000 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะรวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเสื้อค่าย ค่าจัดกิจกรรม และค่าประกันอุบัติเหตุให้ตลอดการทำกิจกรรมในค่าย

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทันตะจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่าย To Be Dent Camp สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าย Dent NU Camp ม.นเรศวร

ค่าย Dent NU Camp จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการทำ Workshop ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหมอฟันในอนาคต และได้รับการแนะแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะ โดยจะเปิดรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อเข้าร่วมค่าย

ค่ายหมอฟัน ค่ายทันตะ Dent NU Camp ม.นเรศวร
Photo : ค่าย Dent NU Camp ม.นเรศวร All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่าย Dent NU Camp จะจัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยกิจกรรมในค่ายจะเน้นเจาะลึกเทคนิคและการเตรียมตัวสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงการแนะแนวระบบ TCAS, กิจกรรม NU Tour, กิจกรรมแนะและแลกเปลี่ยนความรู้จากพี่ ๆ ในคณะ ทั้งด้านการเรียนและด้านการทำงาน รวมถึงน้อง ๆ ยังได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ ๆ หมอฟัน ทั้ง 6 ชั้นปี เพื่อคลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมดอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย เมื่อถึงกำหนดการเปิดรับสมัคร น้อง ๆ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Facebook Page NU Dent Camp และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบปพ.7, ใบขออนุญาตผู้ปกครองในการเข้าร่วมค่าย และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 750 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะรวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเสื้อค่าย และของที่ระลึก

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทันตะจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่ายหมอฟัน Dent NU Camp สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page NU Dent Camp

ค่าย Dent SUT Open House มทส.

ค่ายหมอฟัน Dent SUT Open House จัดโดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้ค้นหาตัวเอง ทำความรู้จักกับหลักสูตร และสัมผัสชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด แถมได้ลงมือปฎิบัติจริงในทางทันตกรรมอีกด้วย โดยในแต่ละปี จะเปิดรับสมัครนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

DENT SUT OPEN HOUSE
Photo : DENT SUT OPEN HOUSE All Right Reserved

กิจกรรมในค่าย

ค่ายทันตะ Dent SUT Open House จะจัดที่ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นระยะเวลา 1 วัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย กิจกรรมแนะแนวมหาวิทยาลัย กิจกรรม Talk Show เกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยรุ่นพี่ และแนะแนวชีวิตการเป็นทันตแพทย์จริง ๆ โดยอาจารย์ในคณะ

และยังมีกิจกรรมในลักษณะของ Problem-based Learning กิจกรรมฐานปฏิบัติการ ทั้งการสาธิตการปฏิบัติการอุดฟันและการใส่ Rubber Dam, การสาธิตการปฏิบัติการเย็บแผล, กิจกรรม Gross Anatomy และมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายทุกคนอีกด้วย

วิธีการสมัคร

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย เมื่อถึงกำหนดการเปิดรับสมัคร น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page DENT SUT OPEN HOUSE และแนบหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบปพ.1

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย 150 บาท ชำระเมื่อมีรายชื่อผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะรวมค่าเสื้อและค่าจัดกิจกรรมด้วย

ประกาศนียบัตร

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทันตะจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปกันทุกคน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่าย Dent SUT Open House สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัคร ได้ที่ Facebook Page DENT SUT OPEN HOUSE

DSAT Open House Week สนทท.

ค่ายเปิดบ้านทันตแพทย์ 13 สถาบัน หรือ ค่าย DSAT Open House Week จัดโดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) เพื่อให้น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์จากทั้ง 13 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยรูปแบบการจัดค่าย อาจจัดแบบ Onsite หรือ Online ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละปี ซึ่งหากจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ จะจัดที่ Facebook Page Dental Student Union of Thailand – สนทท.

กิจกรรมในค่าย

ค่าย DSAT Open House Week จะจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยมีกิจกรรมมากมายให้น้อง ๆ ที่สนใจได้เข้าร่วม ทั้งกิจกรรม Check in Tour ที่จะรวบรวมข้อมูลรอบรับเข้าของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีกิจกรรม Q & A Clip เพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านคลิปวีดิโอไปกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ และมีกิจกรรม Private Consulting เพื่อให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวผ่าน Zoom Meeting โดยมีพี่ ๆ นักเรียนทันตแพทย์คอยให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม New Two Promoting เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับคณะทันตแพทย์เปิดใหม่อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจค่ายทันตะ หรือค่ายหมอฟัน DSAT Open House Week สามารถติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Page Dental Student Union of Thailand – สนทท.


ค่ายหมอทันตะ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นหมอฟัน นอกจากน้อง ๆ “จะได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยตลอดการเข้าค่ายแล้ว” น้อง ๆ ยังจะได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ ๆ และอาจารย์ที่สัมผัสและคลุกคลีอยู่ในวิชาชีพนี้จริง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถตัดสินใจเลือกคณะหรือเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

อีกทั้งยังเป็น Portfolio ที่สวยงาม ในการยื่นเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในรอบ Portfolio ของระบบ TCAS อีกด้วย ได้ทั้งความรู้และได้โปรไฟล์ดี ๆ ค่ายหมอฟันจึงถือเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าและน่าสนใจ และหากน้อง ๆ มีโอกาสดี น่าจะลองเข้าค่ายดูสักครั้ง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ และได้รับมิตรภาพที่ดีจากค่าย ก่อนการเริ่มต้นใช้ชีวิตจริงในมหาวิทยาลัยในอนาคต.